1984
Gomuła Stanisława, Hafty tamborkowe w kręgu oddziaływania Ludwiki z Mniszchów Potockiej w 2. połowie XVIII wieku

1986
Noworyta-Kuklińska Bożena, Epitafia rodzin gdańskich z XVI i XVII wieku w bazylice mariackiej

1987
Ziemba-Kladzyk Pamela, Kolory w malarstwie ludowym południowej Polski

1988
Knapiński Ryszard ks., Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich

Kucharz Edward ks., Kopie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Krasiejowa, Pilszczowa i Chocianowic (Dzieje obiektów w świetle badań konserwatorskich)

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 12:30 - Marta Zbańska