1984

Dettlaff Jan, Barokowa ambona z Drzewem Jessego w kościele p.p. Klarysek w Starym Sączu
Głód Jolanta, Środkowa część gotyckiego ołtarza Świętej Trójcy z Dębna k/Brzeska w Muzeum Narodowym w Krakowie
Maniurka Piotr ks., Gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć na Górze św. Anny

1985

Dudzic Wanda, Późnogotycki obraz Madonny z owocami w kościele o.o. Dominikanów w Lublinie
Fiodorczuk Stanisław, Wkomponowanie fasady kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Tykocinie w urbanistyczne wnętrze miejskie
Górska Dorota, Działalność Komitetu Nagród im. Brata Alberta w zakresie sztuki kościelnej za lata 1976-1983
Jabłoński Krzysztof, Kwatera "Ecce Homo" z poliptyku dominikańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie
Olszewska Henryka, Scenariusz Bożego Narodzenia w polskim malarstwie gotyckim
Partyka Wacław Piotr ks., Gotycki obraz Koronacji Marii w kościele farnym w Krośnie
Postawska Ewa, Twórczość ceramiczna Ludwika Wilusza ze Starego Sącza
Ratajczak Marek, Gotycka rzeźba "Madonny Tronującej" z Kurkocina
Ross Teresa, Polichromia cerkiewna z początku XVII wieku w zakrystii kościoła parafialnego w Powroźniku k/Krynicy
Śladecki Dariusz, Kaplica w bocheńskiej kopalni soli
Wenta Renata, Późnogotycka polichromia w kościele parafialnym w Wełteniu k/Gryfina

1986

Godyńska Agata, Rola sztuki w katechizacji dzieci
Miklaszewski Jerzy, Budownictwo kościelne w diecezji kieleckiej w okresie powojennym
Obruśnik Andrzej, Gotycki obraz "Wniebowzięcia Matki Boskiej" z Warty
Wódz Bożena, Krzyż dewocyjny ze zbiorów rodziny Prądzyńskich
Zych Witold, Przedstawienia architektury w krakowskim malarstwie tablicowym 2. połowy XV wieku

1987

Baran Elżbieta, Koronowany obraz Matki Boskiej Myślenickiej
Bor Arkadiusz, Supraśl-Sobór. Zwiastowanie NMP i jego XVIII-wieczna brama
Konrad Bożena, Miedzioryt z sygnaturą Albrechta Durera "Chrystus w Ogrójcu" ze zbiorów ks. Władysława Smolenia
Krzyżak Elżbieta, Tzw. Porta Pretiosa Franciszka Placidiego w kościele NMP w Krakowie
Mazur Czesław Jan ks., Działalność konserwatorska Marcina Bukowskiego na terenie Dolnego Śląska
Nierychlewska Lucyna, Ikonografia NMP w sztuce wczesnochrześcijańskiej (Ewa-Maria, Maria-Ecclesia, Maria-Theotokos)
Próchniewicz-Bor Renata, Ikonostas w cerkwi p.w. Opieki NMP w Owczarach;publ.: Ikonostas z Owczar, Panthea, Lublin 1992
Saar Marcin, Poliptyk antwerpski p.w. św. Adriana w kościele NMP w Gdańsku
Sienkiewicz Jan Wiktor, Zbiory z kolekcji inż. arch. Tadeusza Litawińskiego w Muzeum Uniwersyteckim KUL
Szaruch Lidia, Barokowa rzeźba Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
Zając Małgorzata, Gotycki obraz św. Zofii z córkami z kościoła parafialnego w Grybowie

1988

Blajer Bogdan, Gotycka Pieta w Łaszewie k. Wielunia
Laszanowska A., Wczesnogotycka Pieta z Wojnicza w Tarnowskim Muzeum Diecezjalnym

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:26 - Ireneusz Marciszuk