1984
Wronikowska Bożena, Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach Rzymu

1988
Bulas Ryszarda, Przejście przez Morze Czerwone w ikonografii późnego antyku. Studium ikonologiczne

1991
Próchniak Daniel, Wczesnochrześcijańskie kościoły bezkopułowe w Armenii

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, godz. 15:20 - Marta Zbańska