1990

Gontarz Małgorzata, Program ikonograficzny wielkiego ołtarza w kościele p.w. św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie

1991

Kurek Ewa, Wpływy Tomasza Dolabelli na twórczość szkoły malarskiej Klasztoru Jasnogórskiego

1992

Banasiewicz Joanna, Kościół podominikański p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
Brych Magdalena, Kościół parafialny w Młodzawach – dzieło Kacpra Bażanki

Gucwa Marian, Monografia klasztoru popaulińskiego w Pińczowie (XVII-XVIII wiek)

Magierowska Maria, Kościół i klasztor o.o. Franciszkanów w Chęcinach. Opracowanie monograficzne

Materniak Beata, Zespół portretów Oświęcimów z kaplicy rodowej przy kościele o.o. Franciszkanów w Krośnie. Problem autorstwa

Mudrecka Mariola, Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej (woj. lubelskie) Monografia architektoniczna

Muller Maciej, Typologia założenia „entre cour et jardin” w Polsce w XVII i 1. połowie XVIII wieku

Staniszewska Iwona, Ozdoby srebrne na świętych obrazach w kościołach lubelskich. Przyczynek do dziejów staropolskiej kultury artystycznej

Tamborska Beata, Mecenat artystyczny biskupa Felicjana Konstantego Szaniawskiego na terenie Kielecczyzny

Wasińska Joanna, Monografia kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela we Włocławku. Architektura

1993

Domagalska Beata, Wystrój i wyposażenie wnętrz pałacu wawelskiego w XV-XVII wieku
Drewniak Beata s., Treści ikonograficzne wystroju i wyposażenia wnętrza późnobarokowego kościoła farnego w Lesznie

Kamiński Leszek ks., Kościół i klasztor o.o. Kapucynów w Łomży. Monografia architektoniczna

Kuźniar Violetta, Rzeźby nagrobne Ligęzów w kościele o.o. bernardynów w Rzeszowie – dzieło rzeźbiarza lwowskiego Jana Pfistera

Liżewska Iwona, Fundacje artystyczne biskupa Teodora Potockiego na Warmii (1711-1723)

Przepióra Zdzisław, Późnorenesansowy kościół w Olesznie w woj. kieleckim i jego związek z architekturą sakralną Lubelszczyzny


1994

Combrzyńska Mariola, Kościół ewangelicki w Lublinie
Duda Anna, Puszka na komunikaty fundacji kanclerza Jana Zamoyskiego jako przykład złotnictwa lwowskiego w końcu XVI i 1. połowie XVII wieku

Goczkowski Wojciech, Wpływ renesansu i baroku na architekturę banków łódzkich w latach 1878-1912

Modras Piotr, Kościół i klasztor p.p. Benedyktynek w Jarosławiu na tle architektury Lubelszczyzny

Orzeł Dorota, Portret majestatyczny w sztuce polskiej XVI-XVIII wieku. Próba ustalenia genezy i rozwoju typu

Papierkowska Anna, Wpływy sakralnej architektury lubelskiej na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku

Sikora-Terlecka Anna, Klejnoty jagiellońskie – przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa na podstawie źródeł pisanych, ikonografii i zachowanych zabytków

Szczytowska Anna, Zespół pałacowy w Boguchwale na tle architektury warszawsko-drezdeńskiej

Szczytowski Grzegorz, Neobarokowy zespół dworski w Stryjnie. Monografia

Urbańczyk Monika, Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Koniecpolu na tle wczesnobarokowej architektury sakralnej w Polsce

1995

Bochnacka Agnieszka, Epitafia Podewilsów w kaplicy grobowej w Kręgu
Czyżewska Agnieszka, Ołtarze boczne w katedrze lubelskiej, ich forma, ikonografia i związek z architekturą wnętrza

Hermanowicz Agnieszka, Analogie i różnice bawarskiej i lwowskiej rzeźby figuralnej w 3. ćwierci XVIII wieku

Ipnar-Suchodolska Beata, Portret fundatora z projektem architektonicznym w sztuce polskiej. Geneza i rozwój typu ikonograficznego

Kramiszewska Aneta, Galeria portretowa biskupów krakowskich w pałacu kieleckim. Monografia na tle podobnych realizacji artystycznych w Polsce

Pawłocka Lucyna, Obrazy w ołtarzu „Ukrzyżowanie” z kaplicy grobowej Weiherów przy farze puckiej

Puchala Anna, Polskie relikwiarze puszkowe z XV-XIX wieku. Geneza, typologia, ikonografia

Stępnik Anna, Program ikonograficzny dekoracji malarskich w sali biblioteki Klasztoru Jasnogórskiego

1996

Kołodziejczyk Agnieszka, Georg Nawarra - złotnik wrocławski (1705-1750). Monografia artysty
Mierzwińska Anna, Fundacja króla Jana III Sobieskiego kościoła o.o. Kapucynów w Warszawie a postanowienia konstytucji tego zakonu w zakresie architektury

Ostrówka Beata, Kościół o.o. Franciszkanów w Zamościu. Pierwotny kształt architektoniczny

Tomasik Marta, Pomieszczenia kąpielowe w rezydencjach magnackich XVII i XVIII wieku

Typek Barbara, Zespół pałacowy w Wożuczynie – polski Petit Tiranon

1997

Baranowska Anna, Sztuka portretowa Daniela Schultza i jej walory psychologiczne
Grabowska Anita, Późnobarokowy wystrój wnętrza kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Jędrzejowie

Jarzębowska Agnieszka, „Chinoiserie” w polskiej architekturze ogrodowej 2. połowy XVIII i początku XIX wieku

Smutek Dorota, Kostiumologiczne walory staropolskich reprezentacyjnych portretów kobiecych połowy XVI i poczatków XVII wieku

Zientek Joanna, Kolumna NMP w Raciborzu. Problem wykorzystania motywu obłoku w strukturze artystycznej

1998

Bednarczyk Helena, Zamek renesansowy w Sanoku. Monografia architektoniczna
Mielniczenko Honorata, Kościół w Bończy – fundacja Mikiłaja Siennickiego

Osiak Agnieszka, Malowidła ścienne w kaplicy Matki Boskiej przy kościele popijarskim w Opolu Lubelskim

Sitek Lidia, Barokowy kościół w Karczewie na tle wspólczesnej architektury kręgu warszawskiego

Sudewicz Maksymilian, Kaplica Radziwiłłowska kościoła św. Anny w Białej Podlaskiej

Zych Agnieszka, Wystrój wnętrz mieszczańskich w Lublinie w XVII-XVIII wieku


1999

Kalinowska Anna, Wystrój artystyczno-ideowy Sal Radzieckich w Ratuszach polskich miast królewskich w XVI-XVIII wieku.


2000

Bulewicz Tomasz, Fryz kolegiaty żółkiewskiej. Analiza i interpretacja.
(Opublikowana: Rzeźbiarski fryz kolegiaty żółkiewskiej. Próba analizy, w: Studia nad sztuka renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 105-123.)
Chmura Tomasz, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Sernikach. Fundacja Eustachego Potockiego.
Gombin Krzysztof, Pośmiertne peregrynacje Stanisława I Leszczyńskiego. Z dziejów poglądów na szczątki Królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny.
(Opublikowana: Pośmiertne peregrynacje Stanisława I Leszczyńskiego. Z dziejów poglądów na szczątki królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII-XLIX, 2000-2001, z. 4, s.171-194, TN KUL.
Lechowska Magdalena, Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Rachaniach. Próba monografii.
Mazur Janusz, Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Parasekwy w Radryżu z końca XVI w. w powiecie lubaczowskim.
Nawrocki Rafał, Kaplica w Bejscach. Fundator – twórca - dzieło.
(Opublikowana: Serpentem et dracones. Uwagi o motywach fantastycznych w dekoracji kaplicy Firlejów w Bejscach, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 33-45.)
Nyga Marcin, Ikonografia cyklu Męczeństw Apostołów Michaela Willmanna z kościoła klasztornego w Lubiążu.
(Opublikowana: Ukrzyżowanie św. Piotra i Podniesienie Krzyża Chrystusowego w cyklu Męczeństwa Apostołów Michaela Willmanna, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 223-231.)
Olędzka Małgorzata, Kościół pod wezwaniem św. Anny w Białej Podlaskiej. Monografia.
Stefański Grzegorz, Kaplica śś. Piotra i Pawła przy kościele farnym w Krośnie – mauzoleum rodziny Porcjuszów. Geneza architektury.


2001

Choynowski Ryszard M., Biały Dom w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Monografia.
Gwóźdź Barbara, Poaugustiański zespół klasztorny w Lublinie.
Korkosz Dorota, Wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego z warsztatu Jan Jerzego Pinzla na tle atmosfery artystycznej i religijnej Lwowa w XVIII w.
Kot Roman SDB, Pomnik nagrobny Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa w katedrze tarnowskiej. Analiza i interpretacja ideowa.
Rut Michał, Zbiory artystyczne pałacu Zamoyskich w Klemensowie
(Opublikowana w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VI, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2005.
Sobieszczańska Magdalena, Monografia obrazu św. Mikołaja z katedry w Zamościu
Szot Wiesław, Architektura i wystrój kościoła p.w. Stanisława Biskupa w Starochęcinach
Wronikowska Małgorzata, Kościół i klasztor oo. Kapucynów w Lubartowie. Monografia architektoniczna
Żmudzki Andrzej ks., Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu
Zamorowska Magdalena, Kościół oo. Bernardynów p.w. św. Antoniego Padniewskiego w Radecznicy. Monografia architektoniczna


2002

Borowiec Alina, Monografia drewnianego kościoła Św. Michała w Binarowej.
Czajka Beata, Pomiędzy teorią a praktyką, kostiumy teatralne w rękopisie Jean`a Georgesa Noverre`a.
Józefaciuk Beata, Nagrobek Mniszchów w Radzyniu Podlaskim. Treść i forma artystyczna.
Maj Tomasz, Kościół parafialny w Ostrowie Lubelskim. Monografia architektoniczna.
Moryc Cyprian J. OFM, Zespół posągów na fasadzie kościoła św. Bernarda ze Sieny w Krakowie. Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej.
(Opublikowana: RH KUL)
Tkaczyk Paweł ks., Sztuka w służbie ubogim. Siedemnastowieczny kościół szpitalny Świętej Trójcy w Kielcach na tle podobnych założeń.
Witkowska Agata, Cieszynki – myśliwska broń luksusowa.


2003

Bieńkowska Agnieszka, Kościół p.w. Świętego Ducha w Lublinie jako barokowe sanktuarium maryjne.
Kułak Aneta, Zespół ołtarzowy w kościele parafialnym w Różanymstoku.
Podubny Bartosz, Monografia ołtarza głównego w bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku.
Nestorowicz Paweł, Obraz ołtarzowy Św. Stanisława Biskupa w dawnym kościele oo. Pijarów w Podolińcu na Słowacji.
Kołczewska Diana, Kościół parafialny w Turobinie.
Drewniak Piotr ks., Kaplica Carceris Christi Domini w Moszczenicy koło Gorlic.
(W druku: Studia nad sztuka renesansu i baroku, t. VII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2006.)


2004

Bańkowska Alina, Drewniany kościół p.w. św. Doroty z Wolanowa w Muzeum Wsi Radomskiej.
Krawiec Agata, Kościół pobernardyński w Józefowie nad Wisłą. Monografia architektoniczna.
Mirończuk Robert ks., Kościół parafialny w Przesmykach. Monografia.
Niewęgłowska Katarzyna, Obrazy ołtarzowe Szymona Czechowicza w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim.
Pietruszko Marta, Wyposażenie wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim.
Sagało Agnieszka, Obrazy Franciszka Smuglewicza w kościele parafialnym p.w. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu.
Wawerski Marcin, Obraz Trójcy Świętej z kręgu Hermana Hana w kościele parafialnym w Jastarni. (Opublikowana: RH KUL)
Zubek Katarzyna, Kościół poreformacki pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Białej Podlaskiej. Monografia.

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:33 - Ireneusz Marciszuk