2011

 

 • Baryłka Anna, Problem kubizmu w rzeźbie. Analiza zjawiska na wybranych przykładach.
 • Niedojadło Mikołaj, Kolekcja plakatów w Galerii Sztuki Realizmu Socjalistycznego Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

2010

 

 • Babiarz Aneta, Kazimierz Dolny nad Wisłą na pocztówkach w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
 • Chojnacki Marcin, Sacrum w malarstwie Adama Chmielowskiego.
 • Giebudzińska Marta, Józef Czapski jako krytyk sztuki - próba spojrzenia.
 • Kruk Dominika, Malarstwo w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu .
 • Pietraszuk Ewelina, Martwa natura w twórczości Władysława Ślewińskiego.
 • Pikor Agata, Nurt realizmu w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Próba spojrzenia na problem.
 • Rugała Monika, "Tadeusz Kantor" - magiczny kreator ludzkiej wyobraźni
 • Szczepanik Marta, Motyw dziecka w malarstwie polskim w XIX i XX w. na wybranych przykładach.
 • Szymaniak Michał, Graffiti w Lublinie. Próba analizy zjawiska.
 • Wiśnioch Agata, Polichromie elewacji kamienic Rynku Starego Miasta w Warszawie z 1928 roku. Analiza problemu.

 

2009

 

 • Dziwota Joanna, Pejzaż w malarstwie Józefa Pankiewicza
 • Gruchała Paulina, U źródeł impresjonizmu francuskiego.
 • Mortka Adam, Graffiti - historia, idea, sens.
 • Niewiadomski Dariusz, Portret w malarstwie polskim XIX w. na wybranych przykładach.
 • Pawlik Monika, Szał uniesień Władysława Podkowińskiego - inspiracje i nawiązania.
 • Rokicińska Magdalena, Góry w twórczości Rafała Malczewskiego.
 • Uliasz Justyna, Altana Aleksandra Gierymskiego.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 11:27 - Ireneusz Marciszuk