1987

Rolska-Boruch Irena, Lubelscy złotnicy cechowi od XV do końca XVIII wieku


1988

Heyman Łukasz, Rewaloryzacja historycznych śródmieść. Zagadnienia wybrane

Wieruch Ewa, Apliki Zamku Królewskiego w Warszawie. Z problematyki sztuki XVIII i XIX wieku oraz odtwarzanie zabytkowych wnętrz


1990

Bender Agnieszka, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych


1992

Sienkiewicz Jan Wiktor, Twórczość Mariana Bohusz-Szyszko

Wroński Józef Szymon, Nurt swojski w polskiej sztuce sakralnej na początku XX wieku na przykładzie kościoła-pomnika Konstytucji 3. Maja w Limanowej


1993

Trzciński Andrzej, Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce (zagadnienia wybrane)


1994

Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Odbicie sporów teologicznych z braćmi polskimi w ikonografii kontrreformacyjnej w wybranych przykładach

Letkiewicz Ewa, Polskie witraże nowożytne malowane emaliami

Żywicki Jerzy, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie


1995

Zych Witold, Przeobrażenia architektoniczne zamku w Baranowie Sandomierskim


1996

Deluga Waldemar, Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej w XVII wieku


1998

Letkiewicz Marek, Szklane kielichy z lat 1682-1815. Studium z zagadnień analizy i interpretacji form użytkowych szkieł nowożytnych na wybranych przykładach


1999

Barańska Iwona, Architektura i urbanistyka w Kaliszu w latach 1815-1844

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, godz. 15:17 - Marta Zbańska