1984

Frejlich Andrzej, Obraz pasyjny z kościoła parafialnego w Tarłowie. Interpretacja ikonograficzno-historyczna
Sobczak Alicja, Stygmatyzacja św. Franciszka – fresk w krużgankach klasztoru o.o. Franciszkanów w Krakowie (Studium ikonograficzne)

1986

Birkholz Zenon, Obraz tablicowy Ukrzyżowanie Chrystusa ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie
Otomańska Małgorzata, Ikonografia Zaśnięcia Matki Boskiej w gotyckim malarstwie tablicowym w Polsce
Tybura Barbara, „Rozmyślania dominikańskie”. Idea comapssio Mariae w świetle relacji verbum imago

1987

Cieślik Iwona, Drewniane cerkwie w Świerszczowie na tle architektury greckokatolickiej od XVIII do połowy XIX wieku w dawnym powiecie chełmskim. Z badań nad życiem religijnym unickiej parafii w Świerszczowie
Kondraciuk Piotr, Bordiura drzwi gnieźnieńskich w świetle prac Lecha Kalinowskiego i Zdzisława Kijewskiego. Studium porównawcze

1988

Klimaszewska Elżbieta, Rzeźba architektoniczna kościoła s.s. norbertanek p.w. św. Trójcy w Strzelinie
Pawluk Danuta, Wybrane studia Erwina Panofsky’ego nad sztuką religijną i charakterystyka jego metody badawczej
Turkiewicz Elżbieta, Średniowieczna sztuka nagrobna (nagrobki i epitafia), ich treści ideowe i funkcja liturgiczna

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:35 - Ireneusz Marciszuk