2018

 • Tarnas Jan, Funkcja oka w kontekście teorii widzenia według E. H. Gombricha na wybranych przykładach malarstwa XV wieku.

2016

 • Czachorowska Klara, Oprawy ksiąg odwzorowane w sztuce polskiej XV i XVI wieku.
 • Hałasa Iwona, Powinowactwo ikonograficzne scen Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w sztuce greckiej i łacińskiej na wybranych przykładach końca XV wieku i pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku
 • Kłos Magdalena, "Pasja Turyńska" Hansa Memlinga - Pasja według Hansa Memlinga w kościele św. Jakuba w Toruniu. Próba analizy porównawczej.
 • Kozieł Dominika, Maiestas Domini w Kaplicy św. Trójcy w Lublinie. Powinowactwa ze sztuką bizantyjską od XIV wieku.
 • Nowicka Sylwia, Pieta z kościoła św. Barbary w Krakowie jako przykład Stylu Pięknego.
 • Ragaman Agnieszka, Enkolpiony (krzyże relikwiarzowe) w zbiorach polskich. Motywy ikonograficze.
 • Wojdyło Ewelina, Maska - twarz w plastyce XIV - XVI wieku
 • Woszuk Natalia, Portrety Włada Palownika - wybrane przykłady z XV wieku.

2015

 • Frączek Dobrawa, Symbolika płaszcza wyobrażeniu Chrystusa Ecce Homo na przykładzie późnogotyckiej rzeźby Chrystusa Ecce Homo z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach
 • Nowak Ewa, Pop art - sztuka natężonego koloru. Rola barwy w kulturze współczesnej
 • Pukaluk Karolina, Dzieciństwo Chrystusa w polskiej plastyce 1400-1500 na tle sztuki europejskiej
 • Wąsik Marlena, „Sztuka nieprofesjonalna” – kierunek w kulturze europejskiej i polskiej. Nieprofesjonalizm jako nowa tendencja twórczości.

2014

 • Bakalarz Damian, Typy sklepień w Zamku Krzyżackim w Malborku. Charakterystyka architektoniczna i konserwatorska.
 • Ciuńczyk Klaudia, Motyw dziecka w kulturze polskiej od końca XVIII do początku XX wieku. Wybrane obrazy dzieci w malarstwie polskim
 • Cybulska Aneta, Symbolika i metafora bajki i baśni w malarstwie Józefa Mehoffera
 • Fatyga Magdalena, Kościoły Garbowa jako przykład polskiej kultury architektonicznej
 • Jarosz Beata, Kultura muzyczna w Polsce w XIX wieku na przykładzie wybranych obrazów malarskich
 • Krupa Matylda, Założenie architektoniczne i funkcja kulturowa dworu i rodziny Sieniawskich.
 • Marszał Marcin, Formy kulturowe w polskiej powojennej fotografii awangardy
 • Martyna Magdalena, Motywy religijne w malarstwie polskim XIX i I połowy XX wieku
 • Pater Aneta, Misericordia Domini - XV-wieczny obraz ze Zbylitowskiej Góry
 • Różycka Aleksandra, Wyobrażenie cierpienia w malarstwie gotyckim na wybranych przykładach polskich i europejskich. Od gestów do cielesności całej postaci.
 • Stanieta Anna, Hippika i jej kulturowe konteksty na wybranych przykładach polskiego malarstwa nowoczesnego.
 • Stasiak Katarzyna, Reminiscencje miast europejskich w malarstwie polskim XIX i I połowy XX wieku
 • Szczepańska Paula, Widoki Tatr w polskim malarstwie XIX i początku XX wieku. Funkcja kulturowa Podhala
 • Szymanek Aleksandra, Funkcja portretów trumiennych w ceremoniach pogrzebowych w Polsce w XVII i XVIII wieku.
 • Wójtowicz Małgorzata, Podstawowa struktura kulturowo-urbanistyczna miasta Sandomierza - zamek, katedra, ratusz
 • Zając Izabela, Topos młodości w kulturze polskiej XIX i początku XX wieku na wybranych przykładach malarstwa portretowego

 

2013

 

 • Bierzyńska Aleksandra, Refleksje o czasie i metafory temporalne w twórczości Ryszarda Kustrzyńskiego (1932-2005).
 • Kłos Agata, Wątki mitologiczne w malarstwie polskim drugiej połowy XVIII wieku i XIX wieku. Mit Edypa i Antygony w malarstwie Antoniego Brodowskiego i Aleksandra Kokulara.
 • Kot Mateusz, Funkcja arkadii w kulturze polskiej XIX wieku. Arkadia w zespole parkowym Czartoryskich w Puławach
 • Partyniewicz Magdalena, Ubiór kobiecy w kulturze przełomu XIX i XX wieku na wybranych przykładach malarstwa polskiego.
 • Poleszak Konrad, Wyobrażenia pracy na roli w malarstwie polskim XIX wieku.
 • Przybylska Aleksandra, Wyobrażenia biesiadne w polskim malarstwie XVIII i XIX w. Funkcja i kompozycja stołu w obrzędach i rytuałach polskiej kultury.
 • Romanek Bartłomiej, Inspiracja przyrody w sztuce użytkowej polskiej secesji.
 • Wybraniec Paweł, Symbolicznie znaczenie motywu kuźni w kulturze polskiej w XIX wieku.
 • Zajączkowska Małgorzata, Funkcja karykatury w polskiej sztuce XIX i początku XX wieku. Inspiracje wyobrażeń Henri de Toulouse-Lautrec'a.

 

2012

 

 • Giebudzińska Marta, Tradycja ikonograficzna "Uczty u Heroda" na przykładzie obrazu Rubensa w Muzeum na Zamku w Lublinie.
 • Machnikowska Anna, Warsztat małopolskiej snycerki w XV wieku. Technologia a pojęcie stylu.
 • Maciejewska Ewa, Motywy kultury żydowskiej w malarstwie polskim II połowy XIX wieku
 • Osior Weronika, Ikona w percepcji współczesnej. Kategoria sacrum i piękna.
 • Pawlik Radosław, Tradycje kulturowo-artystyczne w okładkach płyt muzycznych na przełomie lat 1980-2010 "od abstrakcjonizmu do performance"
 • Pawłowska Małgorzata, Portal Sądu Ostatecznego katedry Notre Dame w Paryżu. Jego struktura sceniczna i znaczenie ikonograficzne.
 • Rosiak Anna, Zwiastowanie pasterzom w gotyckim malarstwie tablicowym w Polsce.
 • Śliwczyńska Emilia, Człowiek Zodiakalny w Tres Riches Heures du Duc de Berry na tle tradycji rozumienia i obrazowania w późnym średniowieczu – wybrane zagadnienia koncepcji natury człowieka i natury żywiołów.
 • Święch Natalia, Sztuka Krasnobrodu w aspekcie religijno-kulturowym miasta
 • Trąbka Anna, Ikonografia zdjęcia z Krzyża, opłakiwania i złożenia do grobu Chrystusa w malarstwie tablicowym w Polsce w XV i pierwszej połowie XVI wieku. (Teologiczny i artystyczny motyw Całunu Turyńskiego.)

 

2011

 

 • Anasiak Justyna, Sztuka rzemiosł na terenie miasta Lublina i jego obrzeżach od XIII do początku XVIII wieku
 • Bałut Natalia, Zamek książęcy Czocha w jego rozwoju,historii i funkcji.Donżon zamkowy w tradycji budownictwa zamkowego
 • Frejlich Łucja, Elementy przyrody w bordiurach Modlitewnika Marii Burgundzkiej.Sacrum i profanum w malarstwie miniaturowym drugiej połowy XV wieku
 • Gleń Małgorzata, Posiłki i pokarmy w malarstwie holenderskim XVII w. Symbolika religijna a realny aspekt malarstwa
 • Kowalska-Świniarska Ewa, Stele z Kom Abu Billou w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie
 • Król Weronika, Obraz Niebiańskiej Jerozolimy w "Komentarzu do Apokalipsy" Beatusa z Liébana (Saint-Sever 207v -208 r)
 • Lasota Karolina, Obrazy wsi w malarstwie Leona Wyczółkowskiego i Józefa Chełmońskiego w kontekście życia społecznego w wieku XIX i na początku wieku XX
 • Strug Artur, Różnorodne formy ironii w sztuce późnego średniowiecza. Literackie tradycje i malarskie trawestacje (na wybranych przykładach)
 • Szymczuk Natalia, Święta Rodzina w dziełach sztuki polskich sanktuariów jako przedmiot kultu. Studium porównawcze teologii katolickiej i protestanckiej z zakresu rozumienia rodziny
 • Wyrzykowska Aldona, „Nurt melancholii" w malarstwie okresu modernizmu na wybranych przykładach dzieł Jacka Malczewskiego. Podstawy i wybory wartości w kręgach elit artystycznych czasu fin de siecl'u

 

2010


 • Polańska Ewelina, Związki w zakresie kultury pomiędzy Veneto a Polską w drugiej połowie XV i XVI wieku. Historyczne i plastyczne powinowactwa.
 • Suproniuk Marta, Ikonografia wydarzenia "Zstąpienia do otchłani" na wybranych przykładach malarstwa bizantyńskiego XVI-XIX w. Studium wybranych tekstów liturgicznych oraz komentarzy teologicznych

 

2009

 

 • Adamczyk Beata, Funkcja światła w przekazie Biblii oraz jego symbolika w kulcie Synagogi na wybranych przykładach lampek chanukowych.
 • Cebula - Idzikowska Joanna, Rzeźba św. Barbary z Muzeum Narodowego w Gdańsku na tle wybranych przykładów rzeźby św. Barbary w okresie późnogotyckim w Polsce.

 

2008

 

 • Bieniasz Edyta, Stalle w kościele p.w.Wniebowzięcia NMP w św.Augustyna w Kraśniku.Analiza ikonograficzna obrazów
 • Guz Anna, Analiza ikonograficzna sceny triumfu Marii-kwatery centralnej Poliptyku Grudziądzkiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Jodkowski Marek, Apoteoza Niepokalanego Poczęcia Marii w szesnastowiecznym tryptyku niderlandzkim z Muzeum Narodowego w Warszawie.Teologiczo-ikonograficzne treści ołtarza
 • Kulesza-Gierat Monika, Mickiewicz a "sztuka dawnych"
 • Siodłowska Małgorzata, Obraz Świętej Katarzyny Sieneńskiej w Kościele Ojców Dominikanów w Lublinie
 • Słubik Paulina, Dominikańskie rozważania pasyjne na tle przemian społecznych późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Z kręgu badań związków obrazu z tekstem na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem obrazów Fra Angelico.
 • Sobek Małgorzata, Monografia ołtarza głównego-Koronacja Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. św. Mateusza w Boguchwałowie
 • Wielgos Małgorzata, Rzeźba Chrystusa Ecce Homo z kościoła oo.Bernardynów we Wrocławiu obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Wójtowicz Agnieszka, Judasz w scenie Ostatniej Wieczerzy w Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie na tle średniowiecznej tradycji obrazowania.

 

2007

 

 • Góra Agnieszka, Przedstawienia Misericordia Domini w malarstwie małopolskim poł. XV w.
 • Kiciak Kinga, Kościół w Piotrawinie nad Wisłą
 • Ostrowska Małgorzata, Adoracja Dzieciątka-Obraz Matki Bożej Brzezińskiej
 • Szpyra Marta, Rycerstwo i turnieje rycerskie w kulturze europejskiej późnego średniowiecza na wybranych przykładach miniatur angielskich i francuskich XIV i XV wieku
 • Turbak Karolina, Dignitas hominis -znaczenie pojęcia i jego wartość w historii antropologii przełomu średniowiecza i początku renesansu.
 • Wójcik Ewa, Krucyfiks z Kościoła Akademickiego w Lublinie. Analiza ikonograficzna w świetle wybranych zagadnień Teologii Pasji i Zmartwychwstania

 

2006


 • Czajkowski Dariusz, Instrumenty muzyczne w obrazach Hansa Memlinga na tle funkcji muzyki w średniowiecznej Europie.
 • Kolemba Olga, Relacje miedzy średniowiecznymi inscenizacjami pasyjnymi a plastyką późnogotycką w Polsce.
 • Pałka Kinga, Wybrane ikony Chrystusa Eucharystycznego z XVIII wieku w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.
 • Will Anna, Teologiczna analiza wybranych scen pasyjnych fresków w kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie.

 

2005

 

 • Białonowska Magdalena, Musée National du Moyen Age w Paryżu na tle zainteresowań kulturą średniowiecza w drugiej połowie XVIII i XIX wieku we Francji.
 • Kanton Krzysztof, Forma i kult Krzyża w średniowieczu.Grupy Ukrzyżowania na belce tęczowej w kościołach wrocławskich.
 • Ożóg Monika, Gotycki kościół dominikanów w Lublinie. Próba rekonstrukcji architektonicznej.
 • Seweryn-Puchalska Dorota, Drewniane krzyże malowane z terenu Italii,XVII-XVIII w.Próba analizy ikonograficznej oraz syntezy ikonologicznej.
 • Staszak Kamila, Miniatorstwo Jean'a Pucelle'a inspiracją w rozwoju franko-flamandzkiego malarstwa miniaturowego od połowy XIV do połowy XV wieku na wybranych przykładach.
 • Żak Małgorzata, Ikonografia motywu obrazowego"Marii w ogrodzie zamknionym"na wybranych przykładach malarstwa XV w.

 

2004

 

 • Chełchowska Aleksandra, Włoskie tkaniny jedwabne w malarstwie toskańskim i niderlandzkim XV wieku-funkcja użytkowa i sakralna.
 • Garżel Bernadeta, Filar międzyościezowy(trumeau)w gotyckich katedrach francuskich jako inspiracja dla Pieknych Madonn.
 • Kawulok Michał, Przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem i świetymi jako sceny dialogowe w małopolskim malarstwie tablicowym XV w.Problematyka Savra Conversazione.
 • Kozieł Wioletta, Stanowiska badawcze w polskiej literaturze na temat motywu Piety-na przykładzie Piety z Tubadzina.
 • Szlązak Anna, Historia kultu cudownej ikony Matki Boskiej Poczajowskiej na ziemiach Polski i Ukrainy w XVIII i XIX wieku.
 • Wierna Renata, Obraz Maryi Adorującej Dzieciątko z Opola Podedwórza

 

2003

 

 • Głodzik Gabriela, Historyczne i artystyczne znaczenie Krucyfiksu Unii Lubelskiej.
 • Leszner Magdalena, Obraz Matki Bożej z kościoła po wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej marii Panny w Łodzi.Monografia.
 • Mamak Agnieszka, Obraz Matki Bożej Łaskawej w Kościele O.O.Jezuitów w Warszawie.
 • Siwiec Aneta, Figura tronującej Madonny Wąwolnickiej-monografia

 

2002

 

 • Balicka Magdalena, Krąg obrazów Marii jako „Niewiasty Apokaliptycznej”. Prezentacja typologii na wybranych przykładach małopolskiego malarstwa od XV do pierwszej połowy XVI wieku
 • BałutBeata, Obraz Piety z Dobrej Szlacheckiej na tle przemian malarstwa ikonowego obszaru karpackiego w XVII-XVIII wieku
 • Krzyżan Marek ks., Gotycki krucyfiks procesyjny z Oberösterreichisches Landesmuseum w Linzu jako przykład martwej figury Ukrzyżowanego Chrystusa
 • Szewczyk Anna, „Tota pulchra” jako typ ikonograficzny obrazu Madonny z dzieciątkiem z kaplicy cmentarnej w Czemiernikach
 • Justyna Łada, Obraz Maryi z Dzieciątkiem i muzykującymi aniołami Gentile da Fabriano z Galleria Nazionale del'Umbria, jako przykład typu ikonograficznego Madonny dell'Umilta.
 
2001
 
 • Firkowska Adrianna, Scena „Zwiastowania” w Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie na tle bizantyńskiej tradycji obrazowania
 • Kościółko Iwona, Ikonografia sceny Zwiastowania Marii z postacią Boga Ojca na przykładzie obrazu „Zwiastowanie z Mądrego” (obecnie zbiory w Kórniku)
 • Malinowska Małgorzata, Ikonografia obrazu „Opłakiwanie Chrystusa” z kręgu Quentina Metsysa
 • Sumara Marta, „Opłakiwanie Chrystusa” manierysty niderlandzkiego z początku XVI wieku z Muzeum
 • Narodowego w Warszawie. Monografia obrazu
 • Szymula Joanna, Alabastrowy tryptyk św. Doroty w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

 

1999
 
 • BędzińskiPiotr ks., Obraz Matki Bożej pokornej w Rudach na tle historii klasztoru. Tradycja ikony w Kościele bizantyjskim i łacińskim
 • KołodziejAgnieszka, Obraz „Adoracji Dzieciątka” z Muzeum Diecezjalnego w Opolu na tle tradycji ikonograficznej
 • Mazur Krzysztof, Ruiny zamku koło Rudna – próba rekonstrukcji renesansowej rezydencji Tęczyńskich
 • Paluch Agnieszka, Lorenza Lotta malarstwo w aspekcie dziedzictwa późnośredniowiecznego na przykładzie obrazu „Adoracji Dzieciątka” z Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Piliczewski Tomasz, Romańskie malowidło ścienne w Tumie kolo Łęczycy na tle tradycji ikonograficznej

 

1998
 
 • Adamczuk Arkadiusz, Szczerbiec – miecz sprawiedliwości ze Skarbca Koronnego na Wawelu. Próba analizy ikonograficznej
 • Bauer Danuta, Gotycki ołtarz ze Świebodzina na tle warsztatu Mistrza z Gościszowic
 • Kowalczyk Aleksandra, Treści ikonograficzne miniatur z antyfonarza z Biblioteki Wyższego Seminarium
 • Duchownego w Gościkowie-Paradyżu
 • Kurc Monika, Grupa ikon św. Mikołaja z kręgu karpackiego. Problem kultu św. Mikołaja
 
1997
 
 • Jarmuł Katarzyna, Obrazy Świętego Oblicza w śląskim malarstwie gotyckim na tle liturgiczno-kultowym
 • Juszczyńska-Bulc Maria, Krucyfiks z katedry p.w. św. Jana w Lublinie
 • Kaczor Danuta, Ołtarz Trzech Świętych z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu
 • Nadzieja Edyta, Rzeźba z Góry Kalwarii
 • Podstawa Marta, Obraz Salwatora Mundi z Muzeum Diecezjalnego w Opolu

 

1996

 

 • Grodek Jowita, Problem czasu w sztuce średniowiecznej na przykładzie Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza
 • Michalak Witold, Obraz Bernarda Daddiego „Święty Dominik ratuje rozbitków” w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wczesne próby przedstawiania marynistyki w średniowiecznym malarstwie europejskim
 • Podstawa Marta, Obraz Salwatora Mundi z warsztatu Josa van Cleve w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Monografia obrazu

 

1995
 • Dutkowska Katarzyna, Pieta z Góry Kalwarii. Studium monograficzne z uwzględnieniem historii i rozwoju rzeźb woskowych

 

1993
 
 • Madej Agnieszka, Narracja w gotyckim malarstwie polskim. Analiza sposobów prezentowania opowiadania scenicznego na przykładzie Poliptyku Dominikańskiego

 

1991

 

 • Lempicka-Bran Małgorzata, Sceny „Triumfu” i „Koronacji Marii” w gotyckich katedrach francuskich rejonu Ile-de-France
Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 13:07 - Ireneusz Marciszuk