2015

  • Krauze-Kołodziej Aleksandra, Zespół mozaikowy ściany zachodniej w Bazylice Santa Maria Assunta na Torcello – historyczno-ikonograficzna analiza porównawcza przedstawienia na styku kultury łacińskiej i bizantyńskiej. Wzorce – reminiscencje – konteksty.

 

2012

 

  • Głodzik Gabriela, Pamięć Golgoty w religijności chrześcijańskiej średniowiecza na przykładach gotyckiego malarstwa tablicowego w Polsce (poł. XIV w. - poł. XVI w.)

 

2010

 

  • Kulesza Piotr, Szata roślinna w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku. Identyfikacja botaniczna roślin na wybranych obrazach
  • Kuter Seweryn, Przedtrydencka ikonografia Zaślubin Maryi z Józefem na przykładzie malarstwa włoskiego i niderlandzkiego. Wybrane zagadnienia artystyczne, religijne i społeczne.

 

2006

 

  • Adamczuk Arkadiusz, Iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana (ms 1) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym

 

2003

 

  • Patyra Jowita, Zagadnienie narracji obrazowej w malarstwie średniowiecznym na przykładzie Apokalipsy z Angers
 
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016, godz. 10:54 - Ireneusz Marciszuk