Ocena ankiet ewaluacyjnych zajęć dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

 

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia

 

Inne:

 
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2016, godz. 12:33 - Iwona Wysk