rh_04_333

Tom LIII, zeszyt 4, 2005

 

 

 

KOMITET REDAKCYJNY:


Ryszarda Bulas, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Małgorzata Kitowska-Łysiak, ks. Ryszard Knapiński, Jadwiga Kuczyńska, Lechosław Lameński, Urszula Małgorzata Mazurczak (REDAKTOR NACZELNY), Jan Wiktor Sienkiewicz, Elżbieta Wolicka-Wolszleger

Redaktorzy zeszytu: Edyta Klinger, Jadwiga Kuczyńska, Joanna Szczęsna

RECENZENCI Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Anna Sieradzka


SPIS TREŚCI:

 


5.      Od Komitetu Redakcyjnego

 

ROZPRAWY:


7.      Joanna Szczęsna, Tympanon portalu północnego ponorbertańskiego kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie 
28.     The Tympanum of the Northern Portal in Former Premonstratensians Nuns' Church in Strzelno (Sum.)

 
37.     Izabela Banaszewska, Gotycki fresk ze scenami Ukrzyżowania i Umywania nóg w krużgankach cysterskiego                     klasztoru w Pelplinie
56.     Das gotische Fresko mit Szenen der Kreuzigung und der Fusswaschung in dem Kreuzgang des                                             zisterzienserklosters in Pelpin (Zsf.)


67.     Edyta Klinger, Gotycka polichromia Domu Długosza w Wiślicy
89.     Gothic połychrome on the Długosz Home in Wiślica (Sum.)

97.     Ivona Berazo-Komarynska, Słynący cudami wileński obraz Matki Boskiej Sapieżyńskiej
108.    The Miraculous Image of our Lady Sapieżyńska (Sum.)

113.    Matylda Ptak, Miniatura przedstawiająca Matkę Boską Apokaliptyczną z Mszału kolegiaty kieleckiej
126.    The Miniature Presenting Apocałyptic Hoły Mother from Collegiate Missal of Kielce (Sum.)

131.    Agnieszka Woś-Jucker, Średniowieczne sakraria w Polsce. Kwestia terminologii
142.    Mittelalterliche Sakramentshausen in Polen. Ein Problem der Terminologie (Zsf.)


149.    Jadwiga Kuczyńska, Niedostrzeżone arcydzieło mistrza śląskiego Jodoka
162.    Das unbemerkte Meisterstuck des schlesischen Kiinstlers Jodok (Zsf.)

169.    Agnieszka Bryła, Drewniane rzeźby lwów w polskiej sztuce średniowiecznej
177.    Wooden Sculptures of Lions in Polish Medieval Art (Sum.)

185.    Anna Głowa, Oblicze stylistyczne wizygockiej rzeźby figuralnej na tle sztuki europejskiej i bliskowschodniej                        VI-VIII wieku
197.    Stylistic Face of the Visigothic Figural Sculpture (Sum.)

207.    Jean Goossens, Types de pelerinages au Moyen Age
224.    Typy pielgrzymek w średniowieczu (Streszcz.)

227.    Marzena Górecka, Średniowieczna mistyka kobiet jako osobliwy fenomen kulturowy Europy
240.    Frauenmystik des mittelalters als spezifisches Phanomen der europaischen Kultur (Res.)

241.    Grażyna Jakimińska, Zamek lubelski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
254.    The Lublin Castle in the 16 th Century and in the First Half of the 17th Century (Sum.)

255.    Ryszard Szmydki, Jeszcze o Roderigu Dermoyenie dostawcy brukselskich tapiserii dla Zygmunta Augusta      
256.    Roderigo Dermoyen fournisseur des tapisseries bruxelloises du rei Sigismond Auguste Jagellon (Res.)

271.    Maria Kowalczyk, „Gdy ręka gmatwała linie w kształt Trynitarskiej Bramy", czyli o rysunkach                                             Józefa Czechowicza
285.    „When a Hand Muddłed Lines in the Shape of the Trynitarska Gate", or aobut Józef Czechowicz's Drawings                     (Sum.)

KOMUNIKATY:


303.    Joanna  Szczęsna, Nowo odkryty fresk z przedstawieniem Sądu Ostatecznego w ponorbertańskim kościele                         Świętej Trójcy w Strzelnie


RECENZJE:


307.    Paryska wystawa Moyen Age entre ordre et desordre Musée de la Musique, Paris 26 III-27 VII 2004 r.                             (Grażyna Maszkowska)


321.    Dwie wileńskie wystawy: Vita Sancti Casimiri i Kult i ikonografia sw, Kazimierza na Litwie                                             (Ks. Wojciech Górlicki)

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2009, godz. 10:46 - Marta Zbańska