Rozprawy doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

 

 

Ważne akty prawne

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej do umieszczenia w Repozytorium

 

Wybrane aspekty prawa autorskiego

 

Licencje Creative Commons

 


Autor: Katarzyna Spira
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 12:24 - Katarzyna Spira