Rozstrzygnięcie marcowej edycji konkursu

Konkurs, projekt multimedialny, konferencja naukowa i publikacja to kolejne pomysły studentów i doktorantów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Uniwersyteckich Grantów Misyjnych KUL. Podczas III posiedzenia Kapituła oceniła złożone projekty i zdecydowała o dofinansowaniu czterech z pięciu, które zostały złożone do 15 marca br.

 

Cieszy różnorodność i pomysłowość przygotowanych aplikacji. Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL zrealizuje konkurs Kard. Stefan Wyszyński do przedsiębiorców, czyli jak służyć Bogu i Ojczyźnie prowadząc biznes i będzie skierowany do młodzieży szkół średnich. Gazeta Studencka Coś Nowego zrealizuje projekt Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj. W ramach projektu studenci dziennikarstwa KUL przygotują serię nagrań i materiałów multimedialnych w miejscach, które w sposób wyjątkowy zapisały się w życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydadzą też specjalny numer gazety studenckiej dedykowanej Wyszyńskiemu. Doktorantka III roku Teologii fundamentalnej p. Ewa Banasińska przygotuje tekst dotyczący założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego pt. Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego – pierwszego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zespół Doktorantów Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zorganizuje konferencję naukową Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

 

Gratulujemy pomysłów i zachęcamy kolejnych studentów, doktorantów, koła naukowe i organizacje studenckie do przygotowania kolejnych aplikacji w ramach Uniwersyteckich Grantów Misyjnych KUL.

 

Do 15 kwietnia br. można składać kolejne wnioski na realizację grantów. Regulamin oraz szczegóły programu na stronie uniwersytetu, w zakładce Granty Misyjne KUL.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona