Od 3 lipca można się już rekrutować do Szkoły Doktorskiej KUL. W tym roku do 3 dotychczasowych dyscyplin prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL, w ramach których możliwe jest odbywanie kształcenia, tj. nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, dołączyły 2 kolejne:

- nauki o polityce i administracji

- ekonomia i finanse.

Aby zostać doktorantem Szkoły Doktorskiej KUL należy wziąć udział w rekrutacji i do 28 sierpnia br. złożyć wymagane dokumenty, w tym opis propozycji Indywidualnego Projektu Badawczego (szczegóły na stronie https://kandydat.kul.pl/doktoranckie/  lub na https://phd.kul.pl).

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023, godz. 12:03 - Maria Mazurek-Olszowa