mgr Karol Goral – karol.goral [at] kul.pl
*Psychologia, studia jednolite magisterskie
*Psychologia, studia doktoranckie

 

mgr Paulina Pietrzak - pietrzakpaulina [at] kul.pl
*Pedagogika, studia I i II stopnia
*Pedagogika specjalna, studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie
*Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
 
mgr Katarzyna Jóźwina - jozwinak [at] kul.pl 
*Socjologia, studia I i II stopnia
*Doradztwo kariery i doradztwo personalne, studia I stopnia
*Praca socjalna, studia I stopnia
*Praca socjalna i ekonomia społeczna, studia II stopnia
*Socjologia, studia doktoranckie

 

mgr Anna Marcinek - anna.marcinek [at] kul.pl
*Bezpieczeństwo narodowe, studia I i II stopnia
*Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia
*e-pedagogika, studia I i II stopnia
*Pedagogika, studia doktoranckie
 
mgr Monika Wójcik - mbres [at] kul.pl
*Ekonomia, studia I i II stopnia
*Zarządzanie, studia I i II stopnia
*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020, godz. 15:14 - Maria Mazurek-Olszowa