sk3001

 

BISKUP I JEGO ROLA W KSZTAŁTOWANIU SIĘ MIASTA PÓŹNOANTYCZNEGO • 7.     Wykaz skrótów
 • 11.    Wprowadzenie (Adam Łukaszewicz)
 • 14.    Lista uczestników V Sympozjum
 • 17.    Ks. Antonii Dębiński, Biskup i życie gminy chrześcijańskiej w mieście późnoantycznym.
 • 25.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Rola biskupów jako fundatorów budowli w procesie chrystianizacji Rzymu.
 • 43.    Ks. Jerzy Pałucki, Teologiczna interpretacja działalności budowlanej św. Paulina z Noli.
 • 53.    Marcin Pawlak, Patroklus, biskup Arles w latach 412-426, zaufany człowiek Konstancjusza III.
 • 61.    Maria Stanek-Łysik, Lokalizacja zespołów biskupich w miastach wczesnochrześcijańskiej Prowansji.
 • 77.    Ks. Antonii Żurek, Wpływ św. Cezarego (✝542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles.
 • 89.    Józef Cezary Kałużny, Biskup Apolinary. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy Bazyliki San Apolinare in Classe.
 • 103.    Kazimierz Ilski, Rola i funkcja biskupów nad Dolnym Dunajem.
 • 109.    Halina Gajewska, Biskupstwo w Tomis i jego rola w kształtowaniu miast późnoantycznej Scytii Mniejszej.
 • 131.    Daniel Próchniak, Inwestycyjna działalność biskupów i katolikosów armeńskich.
 • 163.    Elżbieta Jastrzębowska, Lokalizacja i datowanie katedry w Efezie.
 • 179.    Ilona Skupińska-Løvset, Miasta bez rzeźb. Konsekwencje zerwania z antyczną tradycją zdobienia miejsc publicznych.
 • 193.    Jolanta Młynarczyk, Hippos i Diocezarea. Stolice biskupie Palestinae Secundae w źródłach archeologicznych.
 • 209.    Adam Łukaszewicz, Ostatni ślad Atanazego.
 • 215.     Zsolt Kiss, Czy "budowla teatralna" na Kôm el-Dikka (Aleksandria) służyła do kultu?
 • 225.    Jan Stanisław Partyka, Źródła historyczne i legendy dotyczące działalności biskupów Hermopolis Magna (Szmun).
 • 237.    Marek Barański, Czy można określić rolę biskupów Hermopolis Magna (Szmun) w kształtowaniu miasta?
 • 247.    Andrzej Frejlich, Biskupi i klasztory w Bizancjum w okresie do ustania sporów ikonoklastycznych.
 • 255.    Małgorzata Martens-Czarnecka, Portrety biskupów nubijskich.

 

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:29 - Ireneusz Marciszuk