sk4001

 

MĘCZENNICY W ŚWIECIE PÓŹNEGO ANTYKU • 5.     Wykaz skrótów
 • 9.     Wprowadzenie
 • 13.    Wojciech Bejda, Apologetyczny wymiar męczeństwa Żydów w pismach Józefa Flawiusza.
 • 29.    Adam Łukaszewicz, Acta Alexandrinorum - "Akta męczenników pogańskich z Aleksandrii".
 • 39.    Maria Dzielska, Męczennicy pogańscy późnego hellenizmu.
 • 57.    Henryk Kowalski, Impietas chrześcijan?
 • 97.    Ks. Piotr Szczur, Μαρτυρια w pismach Klemensa Aleksandryjskiego.
 • 111.    Ks. Marek Starowieyski, Autobiografie męczenników afrykańskich w III wieku.
 • 127.    Józef Cezary Kałużny, Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie.
 • 137.    Ks. Norbert Widok, Obraz tortur i egzekucji prześladowanych chrześcijan w relacji Euzebiusza z Cezarei.
 • 149.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Najstarsze świadectwa kultu męczenników w Rzymie.
 • 175.    Ks. Józef Naumowicz, Sanktuaria męczenników w świetle pism ojców kapadockich z IV wieku.
 • 203.    Małgorzata Martens-Czarnecka, Przedstawienia męczenników w sztuce nubijskiej na przykładzie malowideł z Faras i Dongoli.
 • 223.    Daniel Próchniak, Martyria w Armenii wczesnochrześcijańskiej.
 • 251.    Ilona Skupińska-Løvset, St. Zachaios, the Martyr of Gadara.
 • 259.    Jolanta Młynarczyk, Martyria - miejsca kultu męczenników w bizantyńskiej Palestynie.
 • 275.    Mariusz Burdajewicz, Relikwiarze Prowincji Palestyna (Palaestina) w okresie bizantyńsko-omajjadzkim.
 • 301.    Zygmunt Kalinowski, Kamienny relikwiarz z Novae. Problemy interpretacji.
 • 311.    Halina Gajewska, Miejsca kultu męczenników w Scytii Mniejszej (Scythia Mminor).
 • 323.    Zsolt Kiss, Święci męczennicy Jan i Kyros spadkobiercami Izydy i Serapisa.
 • 331.    Czesław Deptuła, Męczennicy w świecie późnego antyku. Refleksje po zakończeniu VI Sympozjum Kazimierskiego.
 • 335.    Lista uczestników VI Sympozjum Kazimierskiego.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:30 - Ireneusz Marciszuk