sk5001

 

MIEJSCA ŚWIĘTE W EPOCE PÓŹNEGO ANTYKU

 

 • 5.    Wykaz skrótów
 • 11.    Wprowadzenie
 • 13.    Ks. Remigiusz Popowski, Miejsce święte w starożytnej Grecji. Kwestia terminologii.
 • 21.    Lech Trzcionkowski, To hieron: funkcje miejsc świętych w starożytnej Grecji.
 • 35.    Henryk Kowalki, Loca sacra, santa et religiosa. Terminologia miejsc świętych w starożytnym Rzymie.
 • 47.    Maciej Jońca, Res sacrae w prawie rzymskim.
 • 57.    Ilona Skupińska-Løvset, Świątynie w Hierapolis i w Heliopolis (Baalbek). Konfrontacja danych literackich i archeoloicznych.
 • 69.    Halina Gajewska, Sanktuaria Daków.
 • 83.    Piotr Kochanek, Gdzie leży Raj? Biblia a średniowieczny obraz świata.
 • 119.    Łukasz Niesiołowski-Spano, Palestyńskie miejsca kultu o korzeniach starotestamentowych w późnej starożytności.
 • 129.    Maciej Münnich, Ołtarze hebrajskie. Problemy biblijne i archeologiczne.
 • 151.    Wojciech Bejda, Propagandowe aspekty wzmianek o zbezczeszczeniu świątyni (70 r. p.n.e.) w Bellum Iudaicum Józefa Flawiusza.
 • 159.    Zygmunt Kalinowski, Mistyczna rola Syjonu w wielkich religiach świata.
 • 169.    Henryk Pietras SJ, Kościół w Tyrze i tęsknota za świątynią (Euzebiusz z Cezarei, HE X 4).
 • 177.    Ks. Norbert Widok, Euzebiusz z Cezarei o miejscach świętych.
 • 185.    Paweł Szkołut, Kafarnaum jako hagios topos chrześcijaństwa.
 • 199.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie.
 • 217.    Elżbieta Jastrzębowska, Miejsce święte Piotra i Pawła w Rzymie w III i IV w.
 • 233.    Simonetta Ciranna, La basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma alla fine del VI secolo. Il ruolo degli spolia classici nella costuzione di un luogo cristiano.
 • 237.    Agnieszka Karmańska, Trasa pielgrzymki Ojca Jana ad loca sancta w rzymie w okresie pontyfikatu Grzegorza Wielkiego (590-604 r.).
 • 257.    Ryszarda Bulas, De locis sanctis Adamnana (Irlandia, VII w.).
 • 265.    Józef Cezary Kałużny, Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny.
 • 281.    Zsolt Kiss, Świątynia w Luksorze. Miejsce święte Egipcjan, Rzymian, chrześcijan i muzułmanów.
 • 291.    Ida Ryl-Preibisz, File. Starożytne miejsce kultu i ośrodek wczesnego chrześcijaństwa.
 • 301.    Bogdan Żurawski, Peregrinatio nubiana. Kilka uwag na marginesie problematyki miejsc świętych w Nubii chrześcijańskiej.
 • 325.    Piotr O. Scholz, Kontynuacja pogańskich "miejsc świętych" we wczesnej tradycji chrześcijańskiej. "Święta podróż" jako "kinetyczne miejsce święte".
 • 337.    Tadeusz Gołgowski, Organizacja przestrzeni sakralnej w praktyce liturgicznej Wschodu chrześcijańskiego a kościoły chrześcijańskiej Nubii.
 • 353.    Andrzej Frejlich, Mons Admirabilis i eulogie św. Symeona Słupnika Młodszego.
 • 373.    Daniel Próchniak, Między historią a legendą. Miejsce święte Armeńczyków.
 • 405.    Ludmila Khrouchkova, La propagation du christianisme dans une région Pontique. La basilique de Candrips, "temple pour les Abasages".
 • 447.    Maria Adelaide Lala Comneno, Il lougo sacro nelle città orientali: qualche considerazione su delle regioni poco conosciute.
 • 453.    Jadwiga Kuczyńska, Tradycje kultu św. Michała Archanioła i jego sanktuaria.
 • 461.    Lista uczestników VII Sympozjum Kazimierskiego.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:31 - Ireneusz Marciszuk