HISTORIA POWSZECHNEGO PRAWA KANONICZNEGO

Tezy do egzaminu doktorskiego

 

1. Zbiory wschodnie.

2. Zbiory zachodnie (do Dekretu Gracjana).

3. Corpus Iuris Canonici.

4. Codex Iuris Canonici z 1917 roku.

5. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Autor: Krzysztof Burczak
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2017, godz. 20:43 - Krzysztof Burczak