W lutym Kapituła skierowała do realizacji dwa granty

Kapituła programu Grantów Misyjnych KUL – Deo et Patriae. Współczesne wyzwania w lutym br. wybrała dwie propozycje. Pierwszą z nich jest projekt Koła Naukowego Klasyków KUL - „ Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Koncert z okazji 40. rocznicy śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego”, zaplanowany na koniec maja. Drugi grant to projekt naukowy doktorantki Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Związany jest on z przeprowadzeniem badań inspirowanych treścią książki „Duch pracy ludzkiej” kard. Stefana Wyszyńskiego, organizacją webinarium oraz przygotowaniem publikacji, która zostanie przetłumaczona na język angielski.

Do 15 marca można składać kolejne wnioski na realizację grantów. Regulamin oraz szczegóły programu na stronie uniwersytetu, w zakładce Granty Misyjne KUL (przekserowanie z baneru).

Do uczestnictwa w programie zachęca studentów oraz doktorantów Tomasz Tokarski, dyrektor Kancelarii i Gabinetu Rektora KUL.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona