Raphael: "Resurrection of Christ"

 

 

Niech Zmartwychwstały,

który sercu przynosi duchową wiosnę,

napełni nas pokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

także tę ostateczną.

 

Życzę, aby promień wielkanocnego poranka

rozświetlał naszą codzienność,

a paschalna radość trwała nieprzerwanie

                                                                     

                                

                                                               

                                                                           W imieniu Kolegium Dziekańskiego

                                                            Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

                                                        Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019, godz. 09:53 - Maria Mazurek-Olszowa