Październik

7.10. – zapoznanie z wymogami zaliczenia oraz przedstawienie planu wykładu; ogólne zarysowanie podejmowanej na zajęciach tematyki przedmiotu oraz podstawowych aspektów.

14.10. Folklor i folkloryzm

21.10. Folklor i folkloryzm

28.10. -  zajęcia w Izbie Pamięci Żydów Lublina

 

Listopad

4.11.  Jak uczyć o kulturze romskiej? Omówienie konkretnych konspektów lekcji, projektów i działań edukacyjnych.

http://www.romowie.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=138

http://www.stowarzyszenie.romowie.net

Literatura dla chętnych:

Projekt Małopolska wielu kultur. Romowie, realizowany przez Małopolski Instytut Kultur, oprac. I dobór tekstów Magdalena Machowska, Krystian Pisowicz, Alicja Sułkowska-Kądziołka, Maria Woźna, Dagmara Żabska, Kraków 2003.

Małopolska wielu kultur: Romowie, Słowacy, Węgrzy, scenariusze zajęć, Małopolski Instytut Kultur, Kraków 2008.

Wielokulturowość na co dzień – materiały dla nauczycieli, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2006.

Kowarska Agnieszka J., Taniec i muzyka Romów jako nośnik wartości tradycyjnych (na przykładzie wesela romskiego), „Dialog – Pheniben” 2003 nr 3-4.

Kowarska Agnieszka J., Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, cz. V, „Dialog – Pheniben”  2006 nr 5, s. 28-34  i cz. VI, „Dialog – Pheniben” 2006 nr 6, s. 28-34.

Wisłocki Seweryn A., Czy Rom to Cygan?, „Dialog – Pheniben” 2008 nr 4, s. 24-25.

 

18.11.  – Protestantyzm

 • Prezentacja multimedialna wprowadzająca podstawowe pojęcia związane z protestantyzmem
 • film z serii: Dzieci różnych Bogów – Protestantyzm

 

Literatura:

Ks. Jaskóła Piotr, Katolicka i ewangelicka tożsamość wyznaniowa, „Roczniki Teologiczne” 2004, z.4. s. 57- 65.

Pasek Zbigniew, Wyznania wiary: protestantyzm (luteranizm, kalwinizm, anabaptyzm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, darbyzm, campbellizm, adwentyzm, pentekostalizm), Kraków 1999, s. 5-25, s. 154-165.

 

25.11. – Prawosławie

 • Prezentacja multimedialna wprowadzająca podstawowe pojęcia związane z religią prawosławną,
 • film z serii: Dzieci różnych Bogów - Prawosławie

 

Literatura dla chętnych:

Borowik Halina, W cerkwi prawosławnej podręcznik do nauki religii prawosławnej kl. V, Białystok 1999.

Klejnowski-Różycki Dariusz S., Ikona jako gatunek literacki, „Studia Oecumenica” 2007, z. 7, s. 171-185.

Mironowicz Antoni, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2007 nr 27, s. 168-179.

 

Grudzień

2.12.  Kultura żydowska – religia, obrzędy i języki

 • filmy
 • prezentacja fotografii
 • muzyka

Literatura dla chętnych:

 

 

9.12.   Dziedzictwo duchowe i materialne kultury żydowskiej – poznanie i wykorzystanie w edukacji

 

16.12. Boże Narodzenie w tradycji różnych regionów Polski a także w wybranych religiach  [prawosławie i protestantyzm]

Jak nie zanudzić opowieścią o choince i tradycji oraz od świętości do pop kultury – czyli św. Mikołaj w kilku odsłonach.

 

Literatura dla chętnych:

 • Ogrodowska Barbara, Wigilia, Boże Narodzenie, [w:] tejże, Święta polskie. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2000, s. 15-28.
 • Smyk Katarzyna, Choinka w tradycji polskiej, Kraków 2009.
 • Smykowska Elżbieta, Zwyczaje i obrzędy prawosławne [stąd tradycje bożonarodzeniowe].
 • Szymanderska Hanna, Mikołajki, czyli czas prezentów, [w:] tejże, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003, s. 42-47.
 • Szymanderska Hanna, Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach, [w:]  tejże, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003, s. 109-120.
 • Wykorzystanie wcześniejszych materiałów dotyczących Świąt Bożego Narodzenia w poszczególnych kulturach ludowych.

 

Styczeń

13.01.  Edukacja wielokulturowa – projekty, scenariusze – jako wymóg współczesnej edukacji

20.01.  Edukacja wielokulturowa – metody

27.01.  Edukacja wielokulturowa – projekty, scenariusze

 

28.01.- wizyta w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie

http://www.lublin.luteranie.pl/index1.php

http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=113

 

 

29.01. –Prawosławie – wizyta w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie

http://lublin.cerkiew.pl

http://lublin.cerkiew.pl/parafie.php?id_n=4&id=190

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 09:34 - Agnieszka Karczewska