Współpraca z PFRON

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych od kilku lat współpracuje z Lubelskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Owocem współpracy jest rzetelna informacja przekazywana studentom o możliwościach uzyskania wsparcia. Współpraca z PFRON w poprzednich latach zaowocowała też wydatną pomocą finansową w ramach programów dostępnych dla uczelni, na których studiują osoby niepełnosprawne. 

 

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej, czytaj więcej...

 

Najwięcej form pomocy dla osób niepełnosprawnych realizowanych jest w programie „Aktywny Samorząd”, obejmuje ona:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania oraz do szkoleń z obsługi sprzętu;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy;
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu;
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w zakresie: opłaty za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
  • szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona