1. Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Kierunki studiów:

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- Zarządzanie (I i II stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

2. Instytut Ekonomii i Finansów

Kierunki studiów:

 

- Ekonomia (I i II stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

3. Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kierunki studiów:

 

- Bezpieczeństwo narodowe (I stopień) - zajęcia w trybie online do odwołania z wyjątkiem:

1. Przedsiębiorczość (warsztaty) - zajęcia hybrydowe
2. Podstawy samoobrony (ćwiczenia) - zajęcia hybrydowe

 

- Bezpieczeństwo narodowe (II stopień) - zajęcia w trybie online do odwołania z wyjątkiem:

- Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia)- zajęcia hybrydowe
- Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty) - zajęcia hybrydowe

 

- Stosunki międzynarodowe (I stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

4. Instytut Nauk Socjologicznych

Kierunki studiów:

 

- Doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- Praca socjalna (I stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania


- Praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopień) - zajęcia w trybie online do odwołania z wyjątkiem:

1. Warsztaty mediacyjne - warsztaty - 10.12 i 17.12.2020 - to warunek otrzymania zewnętrznego certyfikatu – II rok
2. Mediacje rodzinne - warsztaty - 14.01.2021 i 21.01.2021 – II rok

 

- Socjologia (I stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- Socjologia (II stopień oraz studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

 

5. Instytut Pedagogiki

Kierunki studiów:

 

- Pedagogika (I, II stopień oraz studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

- Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, II stopień) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

6. Instytut Psychologii

Kierunki studiów:


- Psychologia (jednolite magisterskie, oraz studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia w trybie online do odwołania

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 10:33 - Maria Mazurek-Olszowa