1. Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Kierunki studiów:

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień) - wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej:

II rok
Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium) – grupa 1 i 2
Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty) – grupa 1, 2, 3, 4

III rok
Praca prezentera radiowego (konwersatorium)

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień) - wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej:

I rok

Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty) - grupa 2

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - grupa w języku angielskim (studia I stopnia) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Zarządzanie (I i II stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

2. Instytut Ekonomii i Finansów

Kierunki studiów:

 

- Ekonomia (I i II stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

3. Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kierunki studiów:

 

- Bezpieczeństwo narodowe (I stopień) - wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej:

Rok I

Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia)- zajęcia hybrydowe
Podstawy samoobrony (ćwiczenia) - zajęcia hybrydowe

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Bezpieczeństwo narodowe (II stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Stosunki międzynarodowe (I stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

4. Instytut Nauk Socjologicznych

Kierunki studiów:

 

- Doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Praca socjalna (I stopień) -  wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej:

Rok I
Wychowanie fizyczne z elementami samooborny-ćwiczenia 30 godzin, forma hybrydowa - przynajmniej 16 godzin stacjonarnie.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopień) - wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej:

Rok II:

1. Alternatywne rozwiązywanie sporów - konwersatorium - 14 godzin stacjonarnie, 1 godzina online.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Socjologia (I stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Socjologia (II stopień oraz studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

5. Instytut Pedagogiki

Kierunki studiów:

 

- Pedagogika (I, II stopień oraz studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

- Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, II stopień) - wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 

6. Instytut Psychologii

Kierunki studiów:


- Psychologia (jednolite magisterskie, oraz studia doktoranckie) 

- wykaz zajęć prowadzonych w formie hybrydowej - do 3 maja 2021 r. forma zdalna, z opcją przejścia w wariant hybrydowy, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej:

Rok II

Diagnostyka inteligencji (laboratorium)

Rok IV
Neuropsychologia (ćwiczenia)
Poradnictwo psychologiczne (warsztat)

 

- wykaz seminariów prowadzonych w formie hybrydowej:

Rok V:

Rozwój człowieka w cyku życia (seminarium)
Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)
Psychologia pracy i migracji (seminarium)
Psychologia pracy i organizacji (seminarium)
Psychologia religii i duchowości (seminarium)
Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)
Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)
Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)

 

Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2021, godz. 10:07 - Maria Mazurek-Olszowa