Dzięki współpracy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w semestrze letnim 2023/24 wykłady w KUL w charakterze profesora wizytującego odbywa prof. Vaja Vardidze. Pan Profesor jest absolwentem teologii KUL, rektorem Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, Gruzja. W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką relacji religii i polityki. Uczelnia prof. V. Vardidze współpracuje z KUL od wielu lat, w różnych obszarach. Owocuje to kilkoma międzynarodowymi przedsięwzięciami dla obu Uczelni.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2024, godz. 08:10 - Maria Mazurek-Olszowa