Jak radzą sobie po zakończeniu studiów absolwenci KUL? Jak szybko znajdują pracę? Czy polecają studia na KUL? Diagnozie sytuacji absolwentów KUL na rynku pracy oraz ich ocenie kształcenia na Uczelni służy realizowany od 2011r. program Badania Losów Zawodowych Absolwentów, w skrócie BLZA.

 

Uzyskane w toku badania informacje są wykorzystywane w pracach zespołów zajmujących się planowaniem i doskonaleniem programów studiów w uczelni pod kątem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Zbiorcze wyniki badań co roku udostępniamy tutaj.

 


 

Zapraszamy do lektury raportów z dotychczasowych edycji badania w formie infografik i prezentacji:

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2015 | badanie po roku

INFOGRAFIKA 2015

RAPORT 2015 | podsumowanie wyników

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2014 | badanie po roku

INFOGRAFIKA 2014

RAPORT 2014 | podsumowanie wyników

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2013 | badanie po roku

INFOGRAFIKA 2013

RAPORT 2013 | podsumowanie wyników

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2012 | badanie po roku

INFOGRAFIKA 2012

RAPORT 2012 | podsumowanie wyników

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2011 | badanie po roku

INFOGRAFIKA 2011

RAPORT 2011 | podsumowanie wyników

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, godz. 10:29 - Marta Szymańska-Jarosz