Pan Doktor Grzegorz Tutak został wybrany jako przedstawiciel pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, do Senatu KUL.
Otrzymał również prestiżowe stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.


Serdeczne gratulacje!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2024, godz. 07:59 - Maria Mazurek-Olszowa