ZARZĄDZENIE DZIEKANA
z dnia 13 maja 2024 r.
w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2024, godz. 08:39 - Maria Mazurek-Olszowa