Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na Wydziale Biotechnologia i Nauk o Środowisku. Nadrzędnym celem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wdrożenie przejrzystych i jednoznacznych mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, opartą na współczesnych osiągnięciach nauki oraz spełniającą wymagania rynku pracy.

 

Zasady Zapewniania Jakości Ksztalcenia

zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 21.03.2017 r.

 

Załącznik 1 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

 

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 11:55 - Iwona Wysk