Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji kontynuuje tradycje wydziałów jurydycznych, które składały się na strukturę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od początku jego istnienia. Studia jurydyczne na KUL mają już niemal stuletnią historię. Ich absolwenci liczą się w tysiącach, świadcząc swoją zawodową pozycją o poziomie zdobytego wykształcenia. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Ze szczególną troską staramy się o to, aby kompetencja i umiejętność rozumienia współczesnych problemów szły w parze z wiernością zasadom wiążącym się z tożsamością Uniwersytetu, który jest nie tylko katolicki, ale też nosi imię Jana Pawła II.Kadrę Wydziału tworzy 139 nauczycieli akademickich, w tym 57 samodzielnych pracowników naukowych oraz 70 doktorów.

 

Wśród pracowników Wydziału znajdują się liczni praktycy prawa, w tym 10 adwokatów, 15 radców prawnych, 11 sędziów kościelnych, 6 sędziów, 5 adwokatów kościelnych, 4 obrońców węzła małżeńskiego, 3 prokuratorów kościelnych (promotorów sprawiedliwości), 2 referendarzy sądowych, 2 rzeczników patentowych, 2 mediatorów sądowych, komornik, asystent sędziego, notariusz kościelny.

 

Pracownicy naukowi Wydziału pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje państwowe i kościelne, wnosząc swój wkład w życie Kościoła i przemiany ustrojowe Polski. Współpracują z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, są członkami zespołów eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz biorą udział w pracach komisji parlamentarnych.
 

Aktualnie na Wydziale prowadzone są następujące kierunki studiów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2024, godz. 14:44 - Adam Jankowski