Anglojęzyczne monografie

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

W 2009 r. Wydział Prawa KUL zainicjował powstanie anglojęzycznej serii monografii WPPKiA. W serii publikowane są wyłaniane w drodze konkursu rozprawy odznaczające się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, które ze względu na podjęty temat mogą stanowić zauważalny wkład w rozwój nauki prawa, prawa kanonicznego lub administracji poza granicami naszego kraju. Autorzy wydawanych w serii książek to pracownicy naukowi Wydziału Prawa KUL.

Konkurs na prace publikowane w anglojęzycznej serii monografii ogłaszany jest raz w roku. Szczegółowe zasady dotyczące konkursu ustalane są przez Kapitułę konkursową, która kwalifikuje prace zgłoszone w konkursie do publikacji w serii.

 

Wydawcą i głównym dystrybutorem książek z anglojęzycznej serii monografii Wydziału Prawa jest Wydawnictwo KUL. Wszystkich zainteresowanych nabyciem książek z tej serii prosimy o kontakt z Wydawnictwem KUL [zamówienia].

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel./fax (81) 44-53-726
www.kul.pl/prawo
e-mail: prawo@kul.pl

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 22:19 - Marta Ordon