Granty w realizacji

.

2021-02-09

Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Studentki pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwia Misiak i Paulina Salamon, przy wsparciu merytorycznym prof. dr hab. Krystyny Chałas, opracują materiały dydaktyczne w formie poradnika dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ukazującego integrację treści podstawy programowej I etapu edukacyjnego z treściami nauczania Kardynała Wyszyńskiego. W książce znajdą się fragmenty przemówień i listów Prymasa Tysiąclecia, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych treści zawartych w podstawie programowej, rejestr tematów lekcji  w świetle nauczania Kardynała oraz zestaw przykładowych scenariuszy lekcji. W ramach grantu zorganizowana zostanie również konferencja metodyczna „Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.

2021-05-12

Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego

Doktorantka III roku teologii fundamentalnej Ewa Banasińska jest autorką artykułu „Myśl apologetyczna księdza Idziego Radziszewskiego – pierwszego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, w którym omawia poglądy twórcy KUL m.in. na zagadnienie istoty religii i jej roli w życiu człowieka oraz relacji między nauką i wiarą. W ramach projektu artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym.

2021-04-08

„Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Studenci śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Redakcja gazety studenckiej „Coś Nowego” planuje przygotować cykl materiałów filmowych oraz artykułów prasowych poświęconych najważniejszym miejscom związanych z Prymasem. Tytuł projektu nawiązuje do słów, które Prymas usłyszał od swojej mamy na krótko przed jej śmiercią: „Stefan – ubieraj się… Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj”. Materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej gazety oraz w specjalnym wydaniu drukowanym, które zostanie poświęcone osobie kard. Wyszyńskiego. Przygotowując materiały studenci planują odwiedzić: Zuzelę - miejsce urodzenia prymasa, Włocławek, gdzie studiował w seminarium duchownym, ośrodek w Laskach, gdzie ks. Wyszyński ukrywał się w czasie II wojny światowej i pełnił funkcję kapelana, a także miejsca jego uwięzienia przez władze komunistyczne. Podsumowanie projektu oraz prezentacja specjalnego numeru gazety odbędzie się 12 listopada, w rocznicę mianowania bp. Wyszyńskiego prymasem.

2021-04-08

Badania naukowe inspirowane treścią książki „Duch pracy ludzkiej” autorstwa kard. Wyszyńskiego

Sytuacja zagrożenia, jaką przyniosła pandemia, a także ograniczenie istniejących do tej pory kontaktów społecznych przyniosła znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi terapeutyczne. Spowodowało to większe natężenie problemów, z jakimi w swojej pracy borykają się psychologowie i psychoterapeuci. Jak wskazują badania w wyniku zetknięcia się z trudnymi sytuacjami  pacjentów specjaliści zajmujący się poradnictwem psychologicznym są szczególnie narażeni na stres, wtórną traumę, która może prowadzić do wypalenia zawodowego. 

 

Opisana sytuacja rodzi konieczność opracowania programu profilaktycznego, który pomoże osobom prowadzącym poradnictwo psychologiczne poradzić sobie z opisanymi problemami. Z pomocą może tu przyjść duchowość, pozwala ona bowiem nadać nowe znaczenie i sens sytuacjom przeżywanym w zawodzie terapeuty.

2021-02-24 Czytaj dalej...

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona