Pracownicy Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej

i Biografistyki Pedagogicznej

serdecznie zapraszają do udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Mentoring in Teacher Training. Agents - Aspects - Aspirations

 

/cms/files/1037/Konferencja/pm_conference_9_may.pdf

 

/cms/files/1037/Konferencja/pm_conference_poster_11_may_1.pdf

 

 

*********

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z artykułów dr hab. Aliny Rynio, które ukazały się w pracach zbiorowych w 2021 r. 

 

 

**********

Wystąpienie Pani Profesor Aliny Rynio, które odbyło się w ramach Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej, w dniu 8 czerwca br. w Warszawie. Wykład dotyczy wychowania do odpowiedzialnej wolności w nauczaniu kard. Karola Wojtyły-Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=2a8bNaH93Hc

 

 

*********

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że 17 czerwca 2021 r.  w otwartym dostępie została wydana moja książka pt: Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej.  Wydawnictwo KUL, Lublin 2021. Pierwsze wydanie tej publikacji miało miejsce w 2019 r. Jego nakład został bardzo szybko wyczerpany wobec czego zaistniała potrzeba  drugiego wydania.

Aktualną wersję książki można bezpłatnie pobrać w Repozytorium Instytucjonalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Nadano jej następujący identyfikator: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1757 Proszę  się nim posługiwać przy jej ewentualnym cytowaniu. Publikacja jest szczególnie użyteczna dla wszystkich zainteresowanych teorią i praktyką edukacyjną wychowania do odpowiedzialności za kogoś, przed kimś, za coś i za siebie samego. Będę bardzo szczęśliwa jeśli sięgną po nią nie tylko uczeni ale  studenci, nauczyciele, rodzice i politycy.

 

Z wyrazami szacunku Alina Rynio

 

 

********** 

W dniu 1 marca 2020 r. decyzją JM Rektora KUL została utworzona nowa Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej, która powstała z Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej (jej kierownikiem była dr hab. Alina Rynio) i Katedry Biografistyki Pedagogicznej (kierownikiem był dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL).

 

 

Skład osobowy

Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej:

 

prof. dr hab. Alina Rynio - kierownik Katedry

dr hab. Ryszard Skrzyniarz

dr Dorota Bis

dr Barbara Borowska

dr Małgorzata Łobacz

dr Iwona Szewczak

 

 

*****************************

 

Zachęcamy do skorzystania z Naszych publikacji w otwartym dostępie. Więcej informacji w zakładce Publikacje KBP lub poniżej:

 

Obcy/Inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii

W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym

Badanie biografii – źródła, metody, konteksty

Biografia w edukacji etnoregionalnej

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2024, godz. 21:01 - Iwona Szewczak