Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

i Biografistyki Pedagogicznej

 

 

***** 

W dniu 1 marca 2020 r. decyzją JM Rektora KUL została utworzona nowa Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej, która powstała z Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej (jej kierownikiem była dr hab. Alina Rynio) i Katedry Biografistyki Pedagogicznej (kierownikiem był dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL).

 

 

 

Skład osobowy Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej:

 

  • dr hab. Alina Rynio
  • dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – kierownik katedry
  • dr Barbara Borowska
  • dr Małgorzata Łobacz
  • dr Iwona Szewczak

****************************************************

 

 

**********************************************

Zachęcamy do skorzystania z Naszych publikacji w otwartym dostępie. Więcej informacji w zakładce Publikacje KBP lub poniżej:

 

Obcy/Inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii

W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym

Badanie biografii – źródła, metody, konteksty

Biografia w edukacji etnoregionalnej

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej

 

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021, godz. 22:21 - Katarzyna Sabat