KONFERENCJE ZORGANIZOWANE

PRZEZ KATEDRĘ BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

  

VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

BIOGRAFIA PEDAGOGICZNA A JEJ ZASTOSOWANIE W EDUKACJI

Lublin, 11-12 kwietnia 2019 r.

więcej o konferencji....

 

 

VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

BIOGRAFISTYKA A PEDAGOGIA (ŻYCIA) - TEORIA I PRAKTYKA

Lublin, 26-27 kwietnia 2018 r.

więcej o konferencji...

 

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

OBLICZA PATRIOTYZMU W BIOGRAFIACH

Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r.

więcej o konferencji...

 

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

OBCY WŚRÓD SWOICH: WYCHOWAWCZY WYMIAR BIOGRAFII POGRANICZA

Lublin 22-23 kwietnia 2016 r.

więcej o konferencji...

 

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

PRZEDMIOT, ŹRÓDŁA I METODY BADAŃ W BIOGRAFII 

Lublin 16-17 kwietnia 2015 r.

więcej o konferencji...

 

  Konferencja Naukowa

(organizowana wraz z Katerą Pedagogiki Rodziny)

BADANIA NARRACYJNE W PEDAGOGICE - PRZEDMIOT I METODY ANALIZ

Lublin 16 grudnia 2014 r. 

więcej o konferencji...

więcej o konferencji...

  

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

ŚWIATOPOGLĄDOWO-SPOŁECZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA I EDUKACJI AKADEMICKIEGO LUBLINA

Lublin 7-8 listopada 2014 r.

więcej o konferencji...

 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE BIOGRAFISTYKI

Lublin 19-20 kwietnia 2013 r.

więcej o konferencji...

 

---------------------------------------------------- 

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej organizuje konferencje dla studentów i doktorantów z cyklu BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI. Wszelkie informacje o przeprowadzonych konferencjach znajdują się w zakładce  

Konferencje Biografie Codzienności

 

 -----------------------------------------------------

 

Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej był współorganizatorem:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 30-lecia reaktywacji pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie lubelskim Jana Pawła II 

PEDAGOGICZNA WIELOWYMIAROWOŚĆ ROZWOJU

Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja

Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r.

 

Komitet organizacyjny:

Alina Rynio – przewodniczący

Ryszard Skrzyniarz

Danuta Opozda

Ewa Smołka

Anna Lendzion

Dorota Bis

Katarzyna Braun

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2019, godz. 09:47 - Katarzyna Sabat