I. The Origins and History of the Department

 

The Department of Biographical Studies in Education functioned for the first time from 1st March 2001 to 1st January 2008 and then it was closed. It was established again on 1st October 2010.

From 1st March 2001 the Academic Senate of the Catholic University of Lublin established the Department of Biographical Studies in Education, and the Head of the Department became Grażyna Karolewicz, Hab. PhD, Professor KUL. When professor Karolewicz retired, in the years 2004-2006 the curator of the Department was Rev. professor Edward Walewander, Hab. PhD. On 1st January 2008 the Departmet was closed. The Academic Senate of the Catholic University of Lublin unanimously created the Department of Biographical Studies in Education with effect from 1st October 2010 and Ryszard Skrzyniarz, Hab. PhD, Professor KUL has been appointed the Head of the Department.

 

 

II. Major Research Areas

 1. Pedagogical Biographistics.
 2. History of Education and Pedagogical Thought.
 3. Oral History, Life History.
 4. Axiological Bases of Education.
 5. Relationships of Pedagogy and Personalistic Philosophy.
 6. Contemporary Challenges to Personal Upbringing (including the Problem of Poverty, Suffering, Moral Relativism and Nihilism, Consumerism).
 7. Literary, Linguistic and Theatre Education.
 8. Pedagogy of Culture.

 

III. Staff of the Department

 

Ryszard Skrzyniarz, Hab. PhD, Professor KUL – Head of the Department of Biographical Studies in Education

His scientific specialization is pedagogical biographistics and the history of education. His research interests focus on pedagogical biographistics, oral history, life history, the history of education and social welfare, the history of religious orders, Catholic pedagogy, pedagogy of religion and the history of the Church.

He is the author of three monographs: Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce 2007, Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu, Lublin 2015; he participated in the editing of the following books: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, Kielce 2000, Roland Fröhlich, Historia Kościoła w datach. Wybrane zagadnienia, editing and information about the Church in Poland R. Skrzyniarz, Kielce 2006, Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, ed. A. Rynio, R. Skrzyniarz, cooperation Łucja Badeńska, Lublin 2011; U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, ed. R. Skrzyniarz, E. Smolka, S. Konefał, Lublin 2012; Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturalnych, ed. D. Bis, E. Smolka, R. Skrzyniarz, Lublin 2012; Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany, ed. R. Skrzyniarz, A. Lendzion, K. Braun, Lublin 2012; Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, ed. R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz, Lublin 2013; Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, ed. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013; Biografia w literaturze i sztuce, ed. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin 2014; Badania biografii – źródła, metody, konteksty, ed. R Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014; Biografia w edukacji etnoregionalnej, ed. R. Skrzyniarz, E. Kuryluk, B. Drozd, Lublin 2014; W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, ed. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015; Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, ed. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin 2016.

In 2012 he has begun publishing the series, which he is the editor of, “Library of the Department of Biographical Studies in Education” – nine volumes have been published. He is the founder and chairman of the Foundation “Biographies of Everyday Life” registered on 21st January 2016.

 

Barbara Borowska, PhD – Research Assistant

Her scientific specialization is literary, linguistic and theatre education and pedagogy of culture. Her research interests focus on issues of native language glottodidactics, social and intercultural communication, sociology of literature and culture, educational and professional aspirations of young people and Polish education abroad. She is interested in comparative and biographical explorations.

She is the author of the monograph Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Lublin 2013; she participated in the editing of the books: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, ed. M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska, Lublin 2015 and W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, ed. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015.

 

Małgorzata Łobacz, PhD – Research Assistant

Her scientific specialization is philosophy of education and social pedagogy. Her research interests focus on issues of philosophy of education and personalistic philosophy; anthropological and pedagogical aspects of social life, in particular on the problem of broadly defined poverty (in the sense of suffering in human life); axiological bases of education and upbringing, relationships of media and personalistic education.

She is the author of four monographs: Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Tychy 2007, Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby, Lublin 2011, Uczeń ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, (co-author A. Paszkiewicz), Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji (co-author A. Paszkiewicz), Lublin 2015; she participated in the editing of the books: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, ed. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Lublin, 2010, Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie, ed. H. Bejger, M. Łobacz, Chelm 2014, Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, ed. S. M. Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz, Lublin 2014, W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, ed. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska Lublin 2015.

 

 

IV. The Activities of the Staff of the Department

 

 

   1. The Publishing Series

 

Since 2012 in the Department the publishing series "Library of the Department of Biographical Studies in Education" has been published:

 

 1. U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, ed. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisław Konefał, Vol. 1 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2012.
 2. Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, ed. Ryszard Skrzyniarz, Grzegorz Bujak, Catherine Kołtuniewicz, Vol. 2 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2013.
 3. Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, ed. Ryszard Skrzyniarz, Magdalena Gajderowicz, Tomasz Wach, Vol. 3 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2013.
 4. Biografia w literaturze i sztuce, ed. Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Edmund Kuryluk, Vol. 4 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2014.
 5. Badania biografii – źródła, metody, konteksty, ed. Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Wioleta Zgłobicka-Gierut, Vol. 5 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2014.
 6. Biografia w edukacji etnoregionalnej, ed. Ryszard Skrzyniarz, Edmund Kuryluk, Bartłomiej Drozd, Vol. 6 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2014.
 7. Ryszard Skrzyniarz, Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu, Vol. 7 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2015.
 8. W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, ed. Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz, Barbara Borowska, Vol. 8 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2015.
 9. Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, ed. Ryszard Skrzyniarz, Lucyna Dziaczkowska, Danuta Opozda, Vol. 9 of the Series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", Lublin 2016.

   2. Conferences

 

 1. "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna" – Lublin 4-6 April 2011 – an International Conference (co-organizer R. Skrzyniarz).
 2. "Biografie codzienności" (Biographies of Everyday Life) – conferences for students and PhD students – organized since 2012 in a series of four conferences in the academic year. In this form the following series was organized "Spring in the Biography", "Summer in the Biography", "Autumn in the Biography", "Winter in the Biography", and the series "Biographical Marathon". Since 2016 "Biografie codzienności" (Biographies of Everyday Life) has been a nationwide conference – two such conferences have been organized so far and next are planned.
 3. I Nationwide Interdisciplinary Scientific Conference "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki" – Lublin 19-20 April 2013
 4. II Nationwide Scientific Conference "Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina" – Lublin 7-8 November 2014
 5. Scientific Conference (organized together with the Department of Pedagogy of Family) "Badania narracyjne w pedagogice – przedmiot i metody analiz" – Lublin 16 December 2014
 6. III Nationwide Scientific Conference, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii” – Lublin 16-17 April 2015.
 7. IV Nationwide Scientific Conference, „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza” – Lublin 22-23 April 2016.
 8. V Nationwide Interdisciplinary Scientific Conference, „Oblicza patriotyzmu w biografiach” – Lublin 21-22 April 2017. 

    3. International and national cooperation

 

The staff of the Department cooperate with universities in Berlin, Bratislava, Edinburgh, Grodno, Lvov, Paris, Ružomberok and Vilnius. In Poland they collaborate with Foundation "Biographies of Everyday Life", Foundation "Music of Borderlands", Foundation Servire Veritati, the Special Educational Centre No. 1 in Lublin, academic centres in Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa and Toruń.

 

    4. Plans for the coming years

 

The staff of the Department plan to continue issuing the publishing series "Library of the Department of Biographical Studies in Education", intend to continue organizing two series of conferences – "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki" (Contemporary Educational Spaces of Biography) and "Biografie codzienności" (Biographies of Everyday Life), and to develop "Biographical Cinema" and "Biographical Theatre". Biographical research will be carried in the context of the centenary of the Catholic University of Lublin (KUL) and more.

 

Written by Ryszard Skrzyniarz, translated by Paweł Opiłowski

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017, godz. 16:44 - Katarzyna Sabat