Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,

Fundacja Rozwoju KUL,

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,

zapraszają na międzynarodową konferencję

 

pt. „Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską",

 

Lublin, 18 maja 2016 roku.

więcej informacji

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2016, godz. 07:18 - Barbara Lendzion-Tokarska