Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

Siedziba:

 

Biblioteka Uniwersytecka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Chopina 27

20-023 Lublin

e-mail: repozytorium@kul.pl

          

p. 560 B, tel. (81) 445 31 91

p. 560 C, tel. (81) 445 31 89

(dawny Instytut Leksykografii)

 

 

Kierownik działu:
pok. 560B

tel. (81) 445 31 91

 

 

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL:
pok. 560C

tel. (81) 445 31 89

 

 

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL:
pok. 560C

tel. (81) 445 31 89

 

 

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych:
pok. 560B

tel. (81) 445 31 91

 

 

Obsługa finansowa czasopism:
pok. 560B

tel. (81) 445 31 91

 

 

 

Wszelkie sprawy można zgłaszać poprzez system zgłoszeń na platformie e-kul:

e.kul.pl / Zgłoszenia / Nowe zgłoszenie

Adresat: Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
Kategoria: Czasopisma KUL - Pozycjonowanie, Czasopisma KUL - Platforma, Repozytorium KUL - Rejestracja i deponowanie, Repozytorium KUL - Doktoraty itp.

 

 

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 18:32 - Katarzyna Spira