Aktualności

Wakacje w Smołowie

Okres wakacyjny skłania do realizowania podróży w różne, bardziej lub mniej odlegle, strony. Z perspektywy historii naszego Uniwersytetu warto przy okazji aktualnych wakacji wspomnieć o jednym z ciekawszych miejsc wypoczynku KUL-owców...

2023-09-05 Czytaj dalej...

Promocja publikacji: "Dokumenty zbrodni wołyńskiej" tom 1

18 lipca 2023 r. w Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbyła się konferencja związana z promocją edycji źródłowej pt. Dokumenty zbrodni wołyńskiej, tom 1

2023-09-04 Czytaj dalej...

W 70. rocznicę śmierci ks. rektora Józefa Kruszyńskiego (1877–1953)

W rocznicę śmierci czwartego rektora KUL, który wyprowadził uczelnię z chaosu, ustabilizował sytuację finansową uniwersytetu, doprowadził do zatwierdzenia statutu i przyznanie praw nadawania stopni na wydziałach świeckich. Był kolejnym kapłanem z diecezji włocławskiej, który na ponad 20 lat związał swe losy z Lublinem.

2023-08-10 Czytaj dalej...

Pracownicy Ośrodka na konferencji organizowanej przez IPN i APL

15 czerwca br. w lubelskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się konferencja naukowa "Problemy archiwistyki i edytorstwa źródeł historycznych XX wieku"

2023-06-16 Czytaj dalej...

Pomnik papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL

30 maja mija 40. rocznica odsłonięcia na dziedzińcu KUL pomnika papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

2023-05-29 Czytaj dalej...

Sitting na KUL-u (5-10 V 1988 r.)

Strajki, protesty i manifestacje, jakie miały miejsce w Polsce w 1988 roku, doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu i wyborów z 4 czerwca 1989 r., a ostatecznie przyczyniły się do transformacji ustrojowej.

2023-05-25 Czytaj dalej...

Od informacji do inspiracji. Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii

W dniach 17-18 V 2023 r. dr Edward Gigilewicz uczestniczył w konferencji naukowej: "Od informacji do inspiracji. Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii”

2023-05-19 Czytaj dalej...

Uzyskanie przez KUL pełnych praw akademickich

Dnia 9 kwietnia 2023 r. minęła 95. rocznica uzyskania pełni praw akademickich przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2023-05-10 Czytaj dalej...

II Kongres Heraldyki Polskiej

Podczas II Kongresu Heraldyki Polskiej, jaki odbył się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w Warszawie Edward Gigilewicz wygłosił referat pt. Problematyka heraldyczna w „Encyklopedii katolickiej”.

2023-04-25 Czytaj dalej...

100-lecie sportu akademickiego w Lublinie – historia, współczesność, przyszłość

18 IV 2023 r. Edward Gigilewicz uczestniczył w Konferencji naukowej: "100-lecie sportu akademickiego w Lublinie – historia, współczesność, przyszłość"

2023-04-25 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona