Baza publikacji o KUL

Bibliografia publikacji o KUL powstaje w ramach realizowanego przez Ośrodek Badań nad Dziejami KUL projektu misyjnego pt. Przewodnik po publikacjach na temat dziejów KUL w formie systematycznie uzupełnianej bazy danych (VII 2019 – VI 2021). Kluczowym wynikiem projektu jest baza danych na temat historii Uniwersytetu, jego struktur i ludzi z nim związanych (władzach, pracownikach, studentach i absolwentach, osobach uhonorowanych tytułami i odznaczeniami), kierunków studiów, a także działalności naukowej, wydawniczej i popularyzującej naukę naszych pracowników. Celem stworzenia tak szerokiej bibliografii na temat historii KUL jest usprawnienie poszukiwania materiałów bibliograficznych do czekających na opracowanie biografii pracowników i absolwentów, dziejów wydziałów i instytutów, a także do tworzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Przegląd zawartości czasopism i publikacji obejmuje sto lat istnienia naszej Alma Mater, dlatego też struktura Uniwersytetu została ujęta według stanu na grudzień 2018 r., a wszystkie nazwy instytucji i organizacji, zarówno uniwersyteckich, jak i z nim związanych, zostały przyjęte za Encyklopedią 100-lecia KUL.

 

Bibliografię można przeszukiwać według stworzonych kategorii i podkategorii, których pełny spis widnieje w zakładce strony Indeks tematyczny, a także słów kluczowych. Użytkownicy bazy mogą skorzystać z tradycyjnego wyszukiwania przez autora lub tytuł publikacji. W zakładce Pełna bibliografia, zgromadzone są wszystkie pozycje dotychczas wprowadzone do bazy danych. Prezentowana bibliografia jest na bieżąco uzupełniana.

 

Zachęcamy do korzystania z narzędzia, a osoby chętne do zapoznania się z pracą w systemie bazodanowym zapraszamy do pomocy w ramach wolontariatu. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące bazy prosimy przesyłać na adres mailowy pbndkul@kul.pl.

 

http://bibliografiapublikacjikul.pythonanywhere.com/


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona