Aktualności

Pomnik papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL

30 maja mija 40. rocznica odsłonięcia na dziedzińcu KUL pomnika papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

2023-05-29 Czytaj dalej...

Sitting na KUL-u (5-10 V 1988 r.)

Strajki, protesty i manifestacje, jakie miały miejsce w Polsce w 1988 roku, doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu i wyborów z 4 czerwca 1989 r., a ostatecznie przyczyniły się do transformacji ustrojowej.

2023-05-25 Czytaj dalej...

Od informacji do inspiracji. Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii

W dniach 17-18 V 2023 r. dr Edward Gigilewicz uczestniczył w konferencji naukowej: "Od informacji do inspiracji. Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii”

2023-05-19 Czytaj dalej...

Uzyskanie przez KUL pełnych praw akademickich

Dnia 9 kwietnia 2023 r. minęła 95. rocznica uzyskania pełni praw akademickich przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2023-05-10 Czytaj dalej...

II Kongres Heraldyki Polskiej

Podczas II Kongresu Heraldyki Polskiej, jaki odbył się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w Warszawie Edward Gigilewicz wygłosił referat pt. Problematyka heraldyczna w „Encyklopedii katolickiej”.

2023-04-25 Czytaj dalej...

100-lecie sportu akademickiego w Lublinie – historia, współczesność, przyszłość

18 IV 2023 r. Edward Gigilewicz uczestniczył w Konferencji naukowej: "100-lecie sportu akademickiego w Lublinie – historia, współczesność, przyszłość"

2023-04-25 Czytaj dalej...

Pamięć o męczenniku. W stulecie śmierci Sługi Bożego ks. Konstantego Budkiewicza

W okresie międzywojennym na Uniwersytecie utworzono Fundusz imienia ks. Budkiewicza. Była to forma upamiętnienia rozstrzelanego kapłana, obrońcy Kościoła, działacza oświatowego, społecznego i narodowego w Piotrogrodzie.

2023-04-03 Czytaj dalej...

Tajne nauczanie prowadzone przez wykładowców KUL-u w czasie drugiej wojny światowej

80 lat temu, 1 marca 1943 r., przedwojenny wykładowca KUL-u, ks. prof. Henryk Insandowski, zorganizował w Warszawie tajne komplety na kierunku prawo kanoniczne.

2023-03-01 Czytaj dalej...

Anegdoty z korytarzy uniwersyteckich...

Drodzy Państwo,

Otwieramy nową zakładkę, przedstawiając zasłyszane anegdotki na korytarzach naszej uczelni

2023-02-16 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona