Aktualności

Promocja książki o ks. Idzim Radziszewskim

Promocja książki: А. Дембиньский, М. Пытер, Визионер и реалист. Об Эгидии Радзишевском — создателе Люблинского католического университета, Люблин 2021.

2021-06-23 Czytaj dalej...

Publikacja rosyjskojęzyczna o ks. Idzim Radziszewskim

А. Дембиньский, М. Пытер, Визионер и реалист. Об Эгидии Радзишевском — создателе Люблинского католического университета, Люблин 2021, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 136.

2021-06-23 Czytaj dalej...

Podróż przez stulecie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w publikacji dr Joanny Nastalskiej-Wiśnickiej

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki o Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2021-06-15 Czytaj dalej...

Zapraszamy do zapoznania się z postacią ks. Idziego Radziszewskiego

10 czerwca 2021 r. odbyło się sympozjum poświęcone postaci Założyciela naszego Uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego.

2021-06-15 Czytaj dalej...

Ks. Idzi Radziszewski – nasz Założyciel w 150-lecie urodzin

Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconemu postaci Założyciela

naszego uniwersytetu – ks. Idziemu Radziszewskiemu.

 

2021-06-07 Czytaj dalej...

Prymas Stefan kard. Wyszyński a Encyklopedia katolicka

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa dr. Edwarda Gigilewicza o Prymasie Stefanie Wyszyńskim i jego wkładzie w dzieło powstania Encyklopedii katolickiej.

2021-05-27 Czytaj dalej...

75. rocznica objęcia biskupstwa lubelskiego przez ks. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 12 maja minęło 75 lat odkąd sakrę biskupią na Jasnej Górze przyjął ks. Stefan Wyszyński.

2021-05-11 Czytaj dalej...

Działalność studentów Uniwersytetu Lubelskiego na rzecz plebiscytu śląskiego

W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III powstanie śląskie. Z okazji 100. rocznicy tego wydarzenia zapraszamy

2021-05-11 Czytaj dalej...

Jak Lublin stał się miastem uniwersyteckim. W 150 rocznicę urodzin ks. Idziego Radziszewskiego

1 kwietnia mija 150 rocznica urodzin założyciela KUL, ks. Idziego Radziszewskiego. Był to wizjoner, który mimo wielu przeszkód zdołał zrealizować plan kształcenia młodej inteligencji katolickiej. Powstanie w 1918 r. Uniwersytetu Lubelskiego podniosło także prestiż miasta i przełożyło się na jego obecny klimat. Zapraszamy do lektury tekstu na ten temat autorstwa dr Pauliny Byzdry-Kusz.

2021-03-30 Czytaj dalej...

Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL

Zainaugurowaliśmy wydawanie serii pt.: Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL. W ramach serii będą ukazywać się dzieła dotyczące różnych aspektów historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Będą to nie tylko monografie dotyczące dziejów Uczelni, ale także edycje prac już gotowych, lecz dotychczas niepublikowanych, edycje materiałów źródłowych z bogatego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Archiwum KUL, inwentarze spuścizn po pracownikach naukowych Naszej Uczelni, a także albumy fotograficzne i inne źródła o charakterze ikonograficznym.

2021-03-30 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona