Rada Naukowa

 • dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – dyrektor Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych (przewodniczący)
 • dr hab. Irena Wodzianowska – kierownik Ośrodka
 • dr Katarzyna Kołakowska – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
 • mgr Marek Pawelec – dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego
 • dr Krzysztof Przylicki dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego
 • dr Edward Gigilewicz - dyrektor Wydawnictwa Uniwersyteckiego
 • dr Lidia K. Jaskuła dyrektor Działu Komunikacji KUL
 • ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL – przedstawiciel Wydziału Teologii KUL
 • dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik - przedstawiciel Wydziału Filozofii KUL
 • dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL przedstawiciel Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych KUL

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona