• dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – dyrektor Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych (przewodniczący)
  • dr hab. Irena Wodzianowska – kierownik Ośrodka
  • dr Katarzyna Kołakowska – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
  • mgr Marek Pawelec – dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego
  • dr Krzysztof Przylicki dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego
  • dr Edward Gigilewicz - dyrektor Wydawnictwa Uniwersyteckiego
  • dr Lidia K. Jaskuła dyrektor Działu Komunikacji KUL
  • ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL – przedstawiciel Wydziału Teologii KUL
  • dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik - przedstawiciel Wydziału Filozofii KUL
  • dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL przedstawiciel Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych KUL
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020, godz. 09:39 - Grzegorz Misiura