• G. Misiura, Prace naukowe napisane pod kierownictwem Ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski, w: Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska 1933-2009. Pasjonista, historyk Kościoła i dydaktyk, red. W.W. Żurek, Lublin 2020, s. 175-184.

 

 

 

  • G. Misiura, Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992, Lublin 2019.

 

  • I. Wodzianowska, Deo et Patriae. Rektor Idzi Radziszewski (1918-1922) – uczony i dzieło, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1918-2018, t. I. 1918-1944, red. G. Bujak, Lublin 2019, s. 21-71.

 

  • І. Водзяновська, Роль університеmcьких музеїв у розвитку історичного
    краєзнавства на прикладі Люблінського Католицького Університету, в:
    Донеччина: природа, люди, культура-2019, Краматорськ 2019, s. 16-20.

 

  • И. Водзяновска, Педагогический коллектив Духовной Академии и Семинарии в Санкт-Петербурге (1842-1918), w: Могилевская римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939. Международная конференция в Санкт-Петербурге 6-9.12.2018. Доклады и архивные материалы, гл. ред. о. Х. Пожарский, Санкт-Петербург 2019, s. 159-167.

 

 

  • I. Wodzianowska, Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Sankt Petersburgu w dobie rewolucyjnych wstrząsów w Rosji (1905-1918), w: O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa – między wiarą i rewolucją, red. U. Cierniak, N. Morawiec, Częstochowa 2018, s. 221-233.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021, godz. 17:21 - Grzegorz Misiura