• I. Wodzianowska, Deo et Patriae. Rektor Idzi Radziszewski (1918-1922) – uczony i dzieło, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1918-2018, t. I. 1918-1944, red. G. Bujak, Lublin 2019, (w druku);

 

  • И. Водзяновска, Педагогический коллектив Духовной Академии и Семинарии в Санкт-Петербурге (1842-1918), w: Могилевская римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939. Международная конференция в Санкт-Петербурге 6-9.12.2018. Доклады и архивные материалы, гл. ред. о. Х. Пожарский, Санкт-Петербург 2019, s. 159-167;

 

  • I. Wodzianowska, Ksiądz Idzi Radziszewski w służbie Bogu i Ojczyźnie, „Summarium”, 47 (67) 2018, s. 21-40;

 

 

  • I. Wodzianowska, Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Sankt Petersburgu w dobie rewolucyjnych wstrząsów w Rosji (1905-1918), w: O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa – między wiarą i rewolucją, red. U. Cierniak, N. Morawiec, Częstochowa 2018, s. 221-233.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019, godz. 10:18 - Grzegorz Misiura