2019 rok

 

17 grudnia

Miało miejsce spotkanie Rady Naukowej Ośrodka.

 

Fotorelacja

 

5 grudnia

Na mocy zarządzenia Rektora KUL jednostka przyjęła nazwę: Ośrodek Badań nad Dziejami KUL i poszerzona została jego Rada Naukowa.

 

7-8 listopada

Dr hab. Irena Wodzianowska i dr Paulina Byzdra-Kusz wzięły udział w I Ogólnoukraińskiej Naukowo-Praktycznej Konferencji z Udziałem Międzynarodowym, która odbyłą się w Kramatorsku, na temat "Problemy Regionalistyki i Muzeologii". Organizowana była przez Donieckie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala oraz Doniecki Uniwersytet Narodowy im. W. Stusa i Narodowe Towarzystwo Krajoznawców Ukrainy. Zaprezentowano tam następujące tematy: "Rola muzeów uniwersyteckich w rozwoju krajoznawstwa na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" ("Роль університетських музеїв у розвитку історичного краєзнавства на прикладі Люблінського католицького університету" - dr hab. I. Wodzianowska) oraz "Placówki muzealne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wczoraj i dziś" ("Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні" - dr Paulina Byzdra-Kusz).

 

13-15 października

W Poznaniu odbył się I Zjazd Historyków Wychowania pod hasłem "Polskie tradycje akademickie". Pracownicy naszej jednostki wygłosili na nim referaty: Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w jego stuletniej historii (dr P. Byzdra-Kusz) oraz Profesor Stanisław Ptaszycki jako dydaktyk Uniwersytetu Lubelskiego (dr G. Misiura).

 

img_9838 p1070087

 

1 lipca

Uzyskaliśmy finansowanie trzech grantów misyjnych i dwóch dyscyplinarnych.

 

1 czerwca

Do zespołu Pracowni dołączyła dr Paulina Byzdra-Kusz.

 

20 maja

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła referat pt. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie na konferencji „Zrodzone z Niepodległości. Nowe Uniwersytety w Europie Środkowej (1915-1939)” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM.

 

15 kwietnia

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła prelekcję o powstaniu i roli KUL na uroczystości prezentacji monet „100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

 

Fotorelacja

 

1 kwietnia

W dniu urodzin Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego Pracownia rozpoczęła swą działalność w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej; zatrudniony został dr Grzegorz Misiura.

 

19 lutego

Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej i ustalenie programu działań Pracowni.

 

Fotorelacja

 

21 stycznia

Wręczenie powołań na stanowisko Kierownika oraz do składu Rady Naukowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL.

 

Fotorelacja

 

 

2018 rok

 

13 grudnia

Zatwierdzenie Regulaminu Pracowni na mocy uchwały Senatu KUL.

 

8 grudnia

Powołanie Pracowni Badań nad Dziejami KUL na mocy Zarządzenia Rektora KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020, godz. 13:59 - Grzegorz Misiura