2018 rok

 

8 grudnia

Powołanie Pracowni Badań nad Dziejami KUL na mocy Zarządzenia Rektora KUL

 

13 grudnia

Zatwierdzenie Regulaminu Pracowni na mocy uchwały Senatu KUL

 

 

2019 rok

 

21 stycznia

Wręczenie powołań na stanowisko Kierownika oraz w skład Rady Naukowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL

 

Fotorelacja

 

19 lutego

Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej i ustalenie programu działań Pracowni

 

Fotorelacja

 

1 kwietnia

W dniu urodzin Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego Pracownia rozpoczęła swą działalność w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej; zatrudniony został dr Grzegorz Misiura.

 

15 kwietnia

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła prelekcję o powstaniu i roli KUL na uroczystości prezentacji monet „100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

 

Fotorelacja

 

20 maja

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła referat pt. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie na konferencji „Zrodzone z Niepodległości. Nowe Uniwersytety w Europie Środkowej (1915-1939)” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM

 

1 czerwca

Do zespołu Pracowni dołączyła dr Paulina Byzdra-Kusz

 

1 lipca

Uzyskaliśmy finansowanie trzech grantów misyjnych i dwóch dyscyplinarnych

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2019, godz. 12:54 - Grzegorz Misiura