Kronika

2020 rok

9 listopada

W dniach 5–6 listopada odbyła się XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religie w Ukrainie” zorganizowana przez Instytut Religioznawstwa – filię Muzeum Historii Religii we Lwowie, oddziały Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Ze względu na pandemię koronawirusa formuła konferencji, która miała odbyć się, jak co roku, w maju we Lwowie, została zmieniona. Pracownicy Ośrodka aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu w sieci. Pani Kierownik dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła po ukraińsku referat „Studia nad historią Kościoła greckokatolickiego prowadzone na KUL w dwudziestoleciu międzywojennym” („Дослідження історії Греко-католицької Церкви в Люблінському Kатолицькому Університеті в міжвоєнний період”), dr Paulina Byzdra-Kusz zaprezentowała temat „Kontakty polskiego dyplomaty Jana Stanisława Łosia z hierarchami Kościoła greckokatolickiego”, natomiast dr Grzegorz Misiura przedstawił referat pt. "Wyznania chrześcijańskie w badaniach historyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

 

 

3 listopada

Do zespołu Ośrodka dołączył dr Edward Gigilewicz.

 

29 października

Zespół Ośrodka złożył wniosek grantowy w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Przewodnik po zasobach archiwalnych i bibliotecznych na temat dziejów KUL w formie otwartej bazy danych on-line.

 

28 października

W TVP3 Lublin zaprezentowano kilkuminutowy film o naszym Ośrodku. Program „Login-Nauka” zrealizowano w lutym 2020 r. Prezentację Ośrodka można obejrzeć od 7. minuty 35. sekundy.

Dostęp pod linkiem:

https://lublin.tvp.pl/50527909/27-pazdziernika-2020

 

4 czerwca

Na 7 czerwca br. przewidziane były uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przez ponad trzydzieści lat był Opiekunem KUL, najpierw jako Wielki Kanclerz KUL, którym jest każdy z lubelskich biskupów, a następnie jako Prymas Polski. Ks. Stefan Wyszyński był też absolwentem naszej Uczelni – w latach 1925–1927 studiował na KUL na Wydziale Prawa Kanonicznego, uczęszczając również na wykłady głoszone przez ks. prof. Antoniego Szymańskiego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. Swą wiedzę pogłębiał na zajęciach m.in. o. Jacka Woronieckiego, Ignacego Czumy, Ludwika Górskiego. W tym okresie ogromny wpływ na osobę przyszłego Prymasa wywarł ks. Władysław Korniłowicz, wykładowca KUL i dyrektor Konwiktu Księży Studentów (na Starym Mieście). W czasie studiów ks. Wyszyński działał w licznych organizacjach studenckich (m.in. Bratniej Pomocy, Sodalicji Mariańskiej, Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”). W 1927 r. otrzymał licencjat z prawa kanonicznego i w tym samym roku został wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL. Dwa lata później pod kierunkiem ks. prof. Jana Wiślickiego uzyskał doktorat.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze zbiorów Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z podobizną ks. Wyszyńskiego sprzed drugiej wojny światowej:

 

Na zdjęciu - Komisja Biskupia ds. KUL. Ks. S. Wyszyński stoi pierwszy z lewej w drugim rzędzie od góry. W pierwszym rzędzie od dołu od lewej: o. Jacek Woroniecki OP, ks. bp. Marian Fulman, kard. Aleksander Kakowski, kard. August Hlond, bp Henryk Przeździecki, ks. rektor Józef Kruszyński, ks. prałat Władysław Korniłowicz (1927).

 

Drugie jest fotografią mentora i ucznia, wielkich przyjaciół – ks. W. Korniłowicza i ks. W. Wyszyńskiego (1938)

 

10 kwietnia

Z okazji 100. rocznicy urodzin kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II zapraszamy do lektury tekstu o Jego pracy dydaktycznej na naszym Uniwersytecie.

 

1 marca

Na stronie Ośrodka pojawił się nowy dział, w którym prezentujemy biogramy absolwentów naszej Almae Matris. Obok biogramu zamieszczamy zdjęcia i wspomnienia o osobach studiujących na KUL, zaś w zakładce "Wspomnienia Absolwentów"- zdigitalizowane teksty na temat studiów na naszej uczelni.

 

19 lutego

Gościliśmy w Ośrodku wieloletnią badaczkę dziejów naszego Uniwersytetu – dr hab. Grażynę Karolewicz.

 

31 stycznia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym podziałem zakładki "Z dziejów Uniwersytetu": Osoby, Wydarzenia, Miejsca, Recenzje i omówienia.

 

13 stycznia

Uruchomiliśmy bibliografię publikacji o KUL w formie systematycznie uzupełnianej bazy danych.

 

2019 rok

17 grudnia

Miało miejsce spotkanie Rady Naukowej Ośrodka.

Fotorelacja

 

5 grudnia

Na mocy zarządzenia Rektora KUL jednostka przyjęła nazwę: Ośrodek Badań nad Dziejami KUL i poszerzona została jego Rada Naukowa.

 

7-8 listopada

Dr hab. Irena Wodzianowska i dr Paulina Byzdra-Kusz wzięły udział w I Ogólnoukraińskiej Naukowo-Praktycznej Konferencji z Udziałem Międzynarodowym, która odbyłą się w Kramatorsku, na temat "Problemy Regionalistyki i Muzeologii". Organizowana była przez Donieckie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala oraz Doniecki Uniwersytet Narodowy im. W. Stusa i Narodowe Towarzystwo Krajoznawców Ukrainy. Zaprezentowano tam następujące tematy: "Rola muzeów uniwersyteckich w rozwoju krajoznawstwa na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" ("Роль університетських музеїв у розвитку історичного краєзнавства на прикладі Люблінського католицького університету" - dr hab. I. Wodzianowska) oraz "Placówki muzealne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wczoraj i dziś" ("Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні" - dr Paulina Byzdra-Kusz).

 

13-15 października

W Poznaniu odbył się I Zjazd Historyków Wychowania pod hasłem "Polskie tradycje akademickie". Pracownicy naszej jednostki wygłosili na nim referaty: Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w jego stuletniej historii (dr P. Byzdra-Kusz) oraz Profesor Stanisław Ptaszycki jako dydaktyk Uniwersytetu Lubelskiego (dr G. Misiura).

 

img_9838 p1070087

 

1 lipca

Uzyskaliśmy finansowanie trzech grantów misyjnych i dwóch dyscyplinarnych.

 

1 czerwca

Do zespołu Pracowni dołączyła dr Paulina Byzdra-Kusz.

 

20 maja

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła referat pt. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie na konferencji „Zrodzone z Niepodległości. Nowe Uniwersytety w Europie Środkowej (1915-1939)” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM.

 

15 kwietnia

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła prelekcję o powstaniu i roli KUL na uroczystości prezentacji monet „100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

Fotorelacja

 

1 kwietnia

W dniu urodzin Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego Pracownia rozpoczęła swą działalność w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej; zatrudniony został dr Grzegorz Misiura.

 

19 lutego

Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej i ustalenie programu działań Pracowni.

Fotorelacja

 

21 stycznia

Wręczenie powołań na stanowisko Kierownika oraz do składu Rady Naukowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL.

Fotorelacja

 

2018 rok

13 grudnia

Zatwierdzenie Regulaminu Pracowni na mocy uchwały Senatu KUL.

 

8 grudnia

Powołanie Pracowni Badań nad Dziejami KUL na mocy Zarządzenia Rektora KUL.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona