2019 rok

 

1 lipca

Uzyskaliśmy finansowanie trzech grantów misyjnych i dwóch dyscyplinarnych

 

1 czerwca

Do zespołu Pracowni dołączyła dr Paulina Byzdra-Kusz

 

20 maja

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła referat pt. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie na konferencji „Zrodzone z Niepodległości. Nowe Uniwersytety w Europie Środkowej (1915-1939)” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM

 

15 kwietnia

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła prelekcję o powstaniu i roli KUL na uroczystości prezentacji monet „100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

 

Fotorelacja

 

1 kwietnia

W dniu urodzin Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego Pracownia rozpoczęła swą działalność w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej; zatrudniony został dr Grzegorz Misiura.

 

19 lutego

Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej i ustalenie programu działań Pracowni

 

Fotorelacja

 

21 stycznia

Wręczenie powołań na stanowisko Kierownika oraz w skład Rady Naukowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL

 

Fotorelacja

 

 

2018 rok

 

13 grudnia

Zatwierdzenie Regulaminu Pracowni na mocy uchwały Senatu KUL

 

8 grudnia

Powołanie Pracowni Badań nad Dziejami KUL na mocy Zarządzenia Rektora KUL

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 14:08 - Grzegorz Misiura