Nowa Aula jako wyraz upamiętnienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w budynku KUL

W tym miejscu dokonuje się immatrykulacji oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych. To tutaj wręczane są tytuły doktora honoris causa. W dużej dwupoziomowej sali, której patronem jest Czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, społeczność akademicka uczestniczy w inauguracjach roku akademickiego, wydarzeniach kulturalnych, kongresach i konferencjach oraz dzieli się opłatkiem.

2019-10-18 Czytaj dalej...

Księgi pamiątkowe KUL jako źródło wiedzy o Uniwersytecie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma 100 lat. Jak przystało na środowisko naukowe, gdzie podstawą jest dążenie do szukania prawdy, również dzieje Uczelni zostały poddane badaniu krytycznemu.

2019-09-30 Czytaj dalej...

Wznowienie działalności KUL po drugiej wojnie światowej

W tym roku przypada okrągła 75 rocznica wznowienia działalności akademickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w czasie, gdy nadal trwały działania wojenne, Armia Czerwona stacjonowała na Wiśle, Adolf Hitler przebywał w Wilczym Szańcu, a Kraków okupowali Niemcy. Jak w tych trudnych okolicznościach możliwe było odnowienie KUL?

2019-09-30 Czytaj dalej...