Projekty

  • Dokończenie opracowania spuścizny archiwalnej Ks. Prof. Tadeusza Stycznia oraz publikacja artykułu w czasopiśmie ABMK – kierownik: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, wykonawca: dr Grzegorz Misiura

 

  • Działalność historyków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 – kierownik: G. Misiura

 

  • Grupa historyczna na KUL – działalność naukowa i popularyzatorska (1918-1939) – kierownik: G. Misiura

 

  • Przewodnik po publikacjach na temat dziejów KUL w formie systematycznie uzupełnianej bazy danych – kierownik: I. Wodzianowska, wykonawcy: P. Byzdra-Kusz, G. Misiura

 

  • Rzeczywistość wojenna we dworze ziemiańskim na przykładzie majątku hrabiostwa Łosiów z Niemiec (1939-1944) – kierownik: P. Byzdra-Kusz

 

  • Stanisław Łoś (1890-1974): życie i działalność akademicka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – kierownik: P. Byzdra-Kusz

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona