Projekty

Realizowane

  • Przewodnik po publikacjach na temat dziejów KUL w formie systematycznie uzupełnianej bazy danych – kierownik: I. Wodzianowska, wykonawcy: P. Byzdra-Kusz, G. Misiura
  • Stanisław Łoś (1890-1974): życie i działalność akademicka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – kierownik: P. Byzdra-Kusz

Zakończone

  • Dokończenie opracowania spuścizny archiwalnej Ks. Prof. Tadeusza Stycznia oraz publikacja artykułu w czasopiśmie ABMK – kierownik: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, wykonawca: dr Grzegorz Misiura (1.01.2019 – 31.12.2020)
  • Grupa historyczna na KUL – działalność naukowa i popularyzatorska (1918-1939) – kierownik: G. Misiura (1.08.2019 – 30.04.2021)
  • Rzeczywistość wojenna we dworze ziemiańskim na przykładzie majątku hrabiostwa Łosiów z Niemiec (1939-1944) – kierownik: P. Byzdra-Kusz (1.08.2019 – 30.06.2021)
  • Działalność historyków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 – kierownik: G. Misiura (1.08.2919 31.07.2022)
  • Ksiądz Aleksander Murat - student historii oraz pracownik na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – kierownik: G. Misiura (1.05.2021 30.04.2022)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona