15 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie absolutoriów studentom ostatniego roku studiów magisterskich Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego. Całość uroczystości rozpoczęła się od odegrania hymnu Gaudeamus Igitur, a następnie Hymn Polski. Zebrani mieli okazję wysłuchać ostatniego skierowanego do studentów wystąpienia Dziekan ds. Studenckich WNS dr hab. Iwony Niewiadomskiej prof. KUL oraz Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych prof. dr hab. Stanisława Wójcika. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele obu roczników, w których zawarto podziękowania dla władz uczelni i instytutu, pracowników, opiekunów roku, rodziców oraz kolegów. Na koniec głos zabrała dr Agnieszka Łukasik-Turecka w imieniu własnym jako opiekun studentów Politologii oraz w imieniu nieobecnego opiekuna studentów Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Tomasza Stępniewskiego. Na uroczystości nie zabrakło rodzin i przyjaciół przyszłych absolwentów.

            Absolutoria otrzymali następujący studenci Bezpieczeństwa Narodowego: Cioczek Anna, Daśko Dominika, Dudek Iwona, Dudek Lidia, Frączek Ewelina, Jarosińska Agnieszka, Jarzębski Grzegorz, Mazur Mateusz, Piasek Dominika, Popielewicz Urszula oraz studenci Politologii: Adamczyk Arkadiusz, Bejda Klaudia, Grigorieva Svetlana, Kata Karolina, Kolbus Paweł, Kruk Michał, Kupczyk Tomasz, Malinowski Bartłomiej, Mazur Katarzyna, Mazurek Bartłomiej, Michalak Małgorzata, Mojduszka Łukasz, Paluch Dominika, Strumidło Anita, Wawszczak Anna.

            Całość uroczystości zamknęło odegranie Gaude Mater Polonia. Oto kolejny rocznik opuszcza mury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 11:16 - Grzegorz Tutak