Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia

Wyróżnienia Krajowe i Zagraniczne

· Major paper dla uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat Subjective Probability, Utility and  Decision Making w Warszawie w 1977 r.

· Nagroda PAN za monografię w 1982 r.

· Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie: SOCIAL SUPPORT AND THEIR USERS w Uniwersytecie w Amsterdamie w 1989 r.

· Przyznanie ogólnopolskiej nagrody metodologicznej „ Szuflada Metodologiczna” w 1993 r. za rozwój skalowania wielowymiarowego w Polsce.

· Nagroda  indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię pt.” Psychology of analogical inference” – 1994 r.

· Delegat Stolicy Apostolskiej na V Regionalną Konferencję Europejską Międzynarodowej Organizacji Pracy, 20 – 27 września 1995 r.; srebrny medal papieski Jana Pawła II jako podziękowanie za udział w tej konferencji.

· Przyznanie przez Rektora KUL nagrody indywidualnej I stopnia za stworzenie nowego kierunku studiów zarzadzanie i marketing oraz utworzenie specjalizacji menadzersko-związkowej – 2002 r.

· Uczestnictwo w międzyparlamentarnej misji dyplomatycznej Med. Bridge na Bliskim Wschodzie (Jordania, Izrael, Autonomia Palestyńska) w dniach 25-28.10.2003.

· Medal upamiętniający członkostwo w Parlamencie Europejskim (1.05.2004-19.07.2004).  

· Oficjalne reprezentowanie Senatu RP na sympozjum z okazji jubileuszu 100-lecia I-szej Nagrody Nobla z literatury dla  – Henryka Sienkiewicza, zorganizowanego przez środowisko polonijne Lombardii w Zamku Sforzów w Mediolanie  (I Nobel letterari polacchi – convegno dedicato al contributo della letteratura polacca alla cultura europea), które odbyło się pod patronatem Senatu RP dnia 7 maja 2005 r.

· Nadanie tytułu Honorowy Obywatela Miasta Zgierza w 2006 r.

· Statuetka Lubelskiego Lipca „za wspólną walkę o wolna Polskę NSZZ”SOLIDARNOŚĆ” – od Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ”SOLIDARNOŚĆ” – 2010. i

· Puchar Wdzięczności za trud włożony w stworzenie koncernu „Polski Cukier” – od pracowników Cukrowni Krasnystaw – 2010 r.

· Odznaka pamiątkowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie nadana rozkazem Rektora-Komendanta z dnia 23.11.2011 r.

· Odznaka Narodowego Forum Doradztwa Kariery (N 001) za pracę parlamentarną na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodzieży i absolwentów polskich szkół.

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 11:18 - Piotr Mamcarz