Akademia Artes Liberales

Studenci socjologii KUL mogą zostać słuchaczami międzyuczelnianej Akademii Artes Liberales, która umożliwia samodzielne kształtowanie planu studiów, uczestniczenie w zajęciach na różnych kierunkach humanistycznych oraz prace pod okiem wybranego przez słuchacza wybitnego naukowca, na każdej z ośmiu Uczelni tworzących Akademię.

Obecnie w projekcie uczestniczą: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej>>

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2008, godz. 18:18 - Magdalena Waniewska-Bobin