Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r."

Oferty należy składać do 3 grudnia 2015 r.

Informacje na ten temat znajdują się tutaj: TUTAJ.

2015-11-15

Godziny pracy biura sekcji

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23.10. oraz 26-30.10.2015 r. biuro SPM będzie otwarte dla interesantów w następujących godzinach:

pon.: 8.00-12.00

wt.: 10.00-12.00

śr.: 10.00-14.00

czw.: 8.00-13.00

pt.: 8.00-13.00

 

2015-10-22

Wizyta studyjna w Wilnie

W dniach 14-18 września 2015 r. przedstawiciele lubelskich uczelni (partnerzy projektu: KUL, UMCS, PL) i Lidera projektu - Urzędu Miasta Lublin uczestniczyli w wizycie studyjnej w Wilnie zorganizowanej przez Mykolo Romerio Universitetas (MRU) w ramach realizacji projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni" współfinansowanego z programu Erasmus +. W wizycie uczestniczyli również reprezentanci drugiego partnera zagranicznego, pracownicy Universitas Catholica Ružomberok.

Głównym celem wyjazdu była prezentacja uczestnikom wyjazdu struktury, oferty dydaktycznej MRU, infrastruktury, doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie partnerstw i współpracy zagranicznej.

 

 

2015-10-02

Godziny otwarcia biura sekcji

Informujemy, iż w dn. 15 września br. biuro SPM będzie zamknięte.

2015-09-14

Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym!

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework" w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

2015-08-06 Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Brukseli

W dniach 28-30 czerwca 2015 r. przedstawiciele lubelskich uczelni (KUL, UMCS, PL, WSEI, PWSZ w Chełmie) i firm uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Krzysztofem Hetmanem. Głównym celem wyjazdu była prezentacja uczestnikom wyjazdu możliwości pozyskiwania funduszy z programów unijnych (Horyzont 2020).

 

bruksela

2015-08-06

Europejski Uniwersytet Wschodni - wizyta studyjna partnerów zagranicznych

W ramach realizacji projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” z programu Erasmus + (realizator: DOBiRU KUL), w dniu 12 maja br. na naszej Uczelni będą przebywać przedstawiciele zagranicznych jednostek partnerskich - Mykolas Romeris University (Litwa) i The Catholic University in Ružomberok (Słowacja). Spotkanie odbędzie się w s. C-220 (Collegium JP II).

Więcej o projekcie: www

 

wizyta

2015-05-08

Współczesna Polska - 25 lat demokracji, zwycięski projekt UO KUL

Projekt Uniwersytetu Otwartego KUL "Współczesna Polska - 25 lat demokracji" został laureatem konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Gratulujemy! W pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy SFS i SPM DOBiRU.

2015-03-21

Warsztaty z pisania wniosków w ramach programu HORYZONT 2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem aplikacji grantowej w ramach programu HORYZONT 2020 na warsztaty z przygotowania wniosków. Spotkanie odbędzie się w dn. 4 marca br. w sali CN-208, w godz. 11.00-13.30. Warsztaty poprowadzą specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

2015-02-19

Konkurs Ministerstwa Spraw Zagrancznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Oferty należy składać do 20 lutego 2015.

Informacje na ten temat znajdują się tutaj: KONKURS.

2015-01-21